LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn các cấp

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 10:11

Quy định phụ cấp trách nhiệm cán bộ Công đoàn các cấp; phụ cấp kiêm nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, nơi được bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhưng hoạt động kiêm nhiệm. Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm trong quy định không dùng để tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đối với cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS), hệ số phụ cấp trách nhiệm được xác định theo số lượng đoàn viên Công đoàn, kết quả nộp đoàn phí Công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên. Ví dụ, số lượng đoàn viên công đoàn (lấy số liệu cuối năm trước làm cơ sở xác định phụ cấp) dưới 50 đoàn viên thì hệ số phụ cấp trách nhiệm tối đa đối với chức danh Chủ tịch CĐCS khu vực DN và CĐCS ngoài khu vực nhà nước là 0,10, khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước là 0,14)…

Các đối tượng khác do BCH CĐCS căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng được chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (Chủ tịch, Phó Chủ tịch...) và đánh giá kết quả hoạt động của các đối tượng hưởng phụ cấp; thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

Mức lương làm cơ sở tính hưởng phụ cấp:
Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).

Đối với cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xác định theo số lao động bình quân tham gia BHXH làm căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề. Ví dụ, số lao động bình quân là dưới 10.000 đoàn viên, thì hệ số phụ cấp trách nhiệm của Ủy viên BCH là 0,20, Ủy viên UBKT là 0,20, Ủy viên Ban Nữ công quần chúng là 0,10…

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, hệ số phụ cấp trách nhiệm được xác định theo số lao động bình quân tham gia BHXH làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề. Ví dụ, số lao động bình quân dưới 300.000 đoàn viên, hệ số phụ cấp trách nhiệm của Ủy viên BCH là 0,40, Ủy viên UBKT là 0,30; số lao động bình quân từ 300.000 đoàn viên trở lên, hệ số phụ cấp trách nhiệm của Ủy viên BCH là 0,45, Ủy viên UBKT là 0,35.

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
Đối với cán bộ cấp Tổng Liên đoàn, hệ số phụ cấp trách nhiệm của Ủy viên BCH là 0,50, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra là 0,40.

Mức chi phụ cấp trách nhiệm Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Đối với phụ cấp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 10% mức lương và phụ cấp đang đóng BHXH; Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 7% mức lương và phụ cấp đang đóng BHXH.

Nguyên tắc thực hiện quy định phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ Công đoàn các cấp là phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng của đơn vị theo quy định của Tổng LĐLĐ, nguồn chi phụ cấp của đơn vị có trong dự toán được duyệt và quyết toán công khai, minh bạch, đủ chứng từ theo quy định; Cán bộ Công đoàn chuyên trách tham gia ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất….; Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm trong quy định này không dùng để tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Người được hưởng phụ cấp theo quy định này khi thôi giữ chức vụ, nhiệm vụ được giao thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo; Công đoàn cấp cơ sở được sử dụng tối đa 45% số thu đoàn phí công đoàn để lại công đoàn cơ sở dùng cho chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm và chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách (nếu có)…

Tùng AnhPortalCatRight

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

PortalCatRight

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ứng dụng VssID giúp theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ BHYT

Năm 2022, Hà Nội có 30 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB từ 600 triệu đồng/người trở lên

Thừa Thiên Huế: 3 DN bị phạt gần 600 triệu đồng do chậm đóng BHXH, BHYT

Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

BHXH tỉnh Hải Dương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023 và công bố quyết định về công tác cán bộ

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ BHXH toàn dân

Xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần hướng tới NLĐ

Hà Nội: Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Huyện Tiểu Cần (Trà Vinh): Thêm 20 hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT theo mô hình “1+1”

Nhật Bản “thức tỉnh” sau 30 năm lương không tăng

Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế

Ông Văn Phú Quân được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam

Bất bình đẳng tiền lương đối với người khuyết tật ở Vương quốc Anh

Nhà thơ Phan Hoàng nhận Giải thưởng nghệ thuật Danube của Hungary

Ai Cập dùng kim tự tháp làm bối cảnh biểu diễn thời trang, âm nhạc và nghệ thuật

Bánh cuốn Việt lọt Top 10 món ngon hấp dẫn nhất thế giới

Chuyển đổi số sẽ trở thành cú huých thúc đẩy năng suất lao động

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người

Thẩm tra việc giao danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter