Tiếp nhận và giải quyết gần 42.000 hồ sơ qua 2 nhóm TTHC liên thông
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tiếp nhận và giải quyết gần 42.000 hồ sơ qua 2 nhóm TTHC liên thông

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 27/06/2023 09:08

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam vừa có Báo cáo tổng kết triển khai làm điểm 2 nhóm TTHC liên thông là "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng".

Theo Đề án 06 của Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp với các ngành liên quan triển khai 2 nhóm TTHC liên thông gồm "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng".

Trao Giấy chứng sinh được cấp qua nhóm TTHC liên thông cho gia đình một em bé ở Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ trên, BHXH Việt Nam đã rà soát, ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ, chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm DVC liên thông. Đồng thời, tập huấn cho BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam- những đơn vị được chọn triển khai thực hiện thí điểm.

BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-BHXH thành lập Tổ hỗ trợ triển khai DVC liên thông. Tổ này có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ 2 địa phương làm thí điểm xử lý kịp thời các vướng mắc về quy trình, chức năng trên các phần mềm trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm TTHC liên thông.

Kết quả, tính đến ngày 22/6/2023, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua 2 nhóm TTHC liên thông.

Cụ thể, BHXH TP.Hà Nội tiếp nhận 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 32.753 hồ sơ hợp lệ (98% tổng số hồ sơ); tiếp nhận 922 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trong đó có 335 hồ sơ hợp lệ (36% tổng số hồ sơ).

BHXH tỉnh Hà Nam tiếp nhận 6.790 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 6.618 hồ sơ hợp lệ (97% tổng số hồ sơ) và tiếp nhận 481 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trong đó có 265 hồ sơ hợp lệ (55% tổng số hồ sơ).

Theo đánh giá, việc thực hiện TTHC liên thông đã mang lại lợi ích cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Cụ thể, đối với người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 TTHC, cắt giảm hồ sơ, thời gian giải quyết, giảm thời gian đi lại. Đối với cơ quan BHXH, giảm áp lực tại bộ phận "Một cửa" của các đơn vị, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện và khoa học hơn. Qua đó, công khai, minh bạch trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Còn đối với các cơ quan nhà nước nói chung, tạo sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân; nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, là tiền đề để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm TTHC liên thông khác.

Trước đó, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai làm điểm 2 nhóm TTHC liên thông tại tỉnh Hà Nam và TP.Hà Nội. Đồng thời, đánh giá, rà soát quy trình thí điểm, đối chiếu với quy trình được ban hành kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT để hoàn thiện, ban hành quy trình nghiệp vụ thực hiện trên toàn quốc; điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, tổ chức tập huấn cho cán bộ của BHXH các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí” trên Cổng DVC quốc gia và Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/6/2023, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các DVC và có Công văn số 1205/CNTT-PM gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc nâng cấp phần mềm phục vụ triển khai liên thông 2 nhóm TTHC trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông để tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh và cung cấp các hàm (API) trả thông tin dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đề nghị của Bộ Công an; bổ sung API tra cứu thông tin đối với trường hợp người hưởng trợ cấp mai táng trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; bổ sung API nhận hồ sơ thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hàng tháng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh và Giấy báo tử. Tính đến ngày 22/6/2023, trên toàn quốc có 1.034 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe với 484.482 dữ liệu được gửi; có 1.055 cơ sở KCB gửi dữ liệu Giấy chứng sinh với 138.146 dữ liệu được gửi; 314 cơ sở KCB gửi dữ liệu Giấy báo tử với 1.637 dữ liệu được gửi.

Thủy HàPortalCatRight

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444