Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 18/05/2023 17:10

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 18/5, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam Vũ Quốc Tuấn; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn- Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ thuộc Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tai Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ về dân chủ, nêu gương, về tính quần chúng, tính khoa học, về nói đi đôi với làm...; qua đó đã tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”.

"Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề hôm nay nhằm làm rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như giúp các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Nhấn mạnh đây là Hội nghị quan trọng, với nội dung cần truyền tải nhiều, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các cán bộ, đảng viên trong cơ quan cần nghiêm túc học tập, tập trung nghiên cứu để tiếp thu và nắm chắc những nội dung cốt lõi, vận dụng, liên hệ thực tiễn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành BHXH Việt Nam tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn- Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chia sẻ chuyên đề "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". 

Theo PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người coi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt”; và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được, phải trở thành phong cách, thói quen tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Đối với ngành BHXH Việt Nam, PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn cho rằng, việc noi gương, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều vô cùng quan trọng, bởi đây là đơn vị trực tiếp thực hiện các chính sách liên quan đến tới an sinh xã hội của người dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm được những kiến thức từ chuẩn mực trong phong cách lãnh đạo đến tính quyết đoán, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt đó là yêu cầu đặt quyền lợi của dân tộc, của đất nước, của tập thể cho đến lợi ích của NLĐ- hay nói rộng ra là của nhân dân, để có thể đưa ngành, đơn vị mình phát triển bền vững.

PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn chia sẻ thông tin chuyên đề tại Hội nghị

“Trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, người cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, tập thể lãnh đạo đơn vị đều cần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, chúng ta cần có tư duy chiến lược và biết điều chỉnh chiến lược phát triển, thì đơn vị mình mới phát triển và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững...”- PGS-TS.Lâm Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam Vũ Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Qua hội nghị học tập, nghiên cứu hôm nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đã nhận thức được rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025".

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đưa các nội dung đã được nghe và thảo luận tại hội nghị hôm nay để tiếp tục trao đổi, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa ra được các giải pháp triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thanh HằngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444