LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

An Giang đặt mục tiêu trên 1,8 triệu người tham gia BHYT vào năm 2025

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 06/07/2022 09:51

UBND tỉnh An Giang vừa giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn, mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 1,823 triệu người tham gia BHYT (chiếm 95% dân số).

Ngày 6/7, ông Đặng Hồng Tuấn – Giám đốc BHXH tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thúc đẩy công tác thực hiện chính sách này. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu ngay trong năm 2022 toàn tỉnh An Giang cần phát triển hơn 1,7 triệu người tham gia BHYT (độ bao phủ chiếm 92% dân số). Các năm tiếp theo như năm 2023 cần đạt 1,776 triệu người tham gia (chiếm 92,75% dân số); năm 2024 đạt 1,802 triệu người tham gia (chiếm 94% dân số); cho đến năm 2025 cần phải đạt 1,823 triệu người tham gia (chiếm 95% dân số tham gia BHYT).

Để có thể đạt được những chỉ tiêu quan trọng này, ngay từ năm 2022 này UBND tỉnh An Giang yêu cầu toàn hệ thống chính trị trong tỉnh nỗ lực, chung tay vào cuộc. Trong đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần căn cứ chỉ tiêu được giao để trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về NLĐ, tiền lương của các DN đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, trình HĐND để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, cụ thể: Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; HSSV để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHYT trên địa bàn. Chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT của UBND các xã, phường, thị trấn. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn…

UBND tỉnh An Giang cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; Ban Dân tộc cần phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2022 – 2025 cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng; Công an tỉnh cần tổ chức thực hiện BHYT theo quy định của pháp luật đối với nhóm đối tượng thuộc diện quản lý, bảo đảm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100% cho đối tượng này…

Các Sở, Ngành khác như Tài chính, LĐ-TB&XH, BHXH, Y tế… theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu về BHYT được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về NLĐ, tiền lương các DN đóng trên địa bàn rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT.

Phạm ThọPortalCatRight

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

BHXH Việt Nam và USABC: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực BHYT

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Triển khai đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khẩn trương để NLĐ, DN được nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

ASSA 38: Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế

PortalCatRight
PortalCatRight

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

VssID: Tiện ích đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT

Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn

Đề án 06: Hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa cao

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Vĩnh Phúc

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sẽ có trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn Vĩnh Phúc luôn được quan tâm

VNeID là ứng dụng công dân số quốc gia

Vĩnh Phúc: Luôn đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ

BHXH Việt Nam và Bộ GD-ĐT phối hợp chia sẻ dữ liệu về HSSV

Hà Nội thi vẽ tranh tuyên truyền về quy tắc ứng xử nơi công cộng

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã được các cơ quan xử lý

BHXH tỉnh Hậu Giang được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua

Hà Nội đẩy mạnh tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19

Thêm một cuốn sách về dòng tranh dân gian tưởng đã thất truyền

Ngành BHXH Việt Nam đã xác thực 48.380.901 thông tin nhân khẩu

Ứng dụng rửa xe tiết kiệm nước của nhóm 9X tham gia Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Italia nắng nóng, hoạt động chăm sóc người cao tuổi được đẩy mạnh

Cảnh báo ma túy đá- một loại thuốc kích dục

Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter