BHXH Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2023

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 31/01/2023 20:54

Ngay sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão, BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương bắt tay vào việc với khí thế mới, quyết tâm cao. Trong đó, điểm nhấn là tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm đã được đề ra cho năm 2023. Tạp chí BHXH cuộc trò truyện cùng ông Phạm Ngọc Sơn- Giám đốc BHXH tỉnh về những vấn đề liên quan.

* PV: Được biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu NLĐ tham gia BHXH đạt 45% so với LLLĐ, độ bao phủ BHYT đạt 95%. Vậy BHXH tỉnh đã và đang có những giải pháp trọng tâm gì để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT có sự “bứt phá” hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao- đặc biệt là trong năm 2023, là năm tăng tốc thực hiện mục tiêu?

- Ông Phạm Ngọc Sơn: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Sự vào cuộc của các ban, các ngành, tổ chức chính trị- xã hội; của cộng đồng DN và NLĐ đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đạt được những thành tựu quan trọng; góp phần ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Ông Phạm Ngọc Sơn- Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT tăng qua các năm, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm; công tác KCB BHYT đã góp phần tích cực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân…

Tính đến ngày 31/12/2022, số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 227.485 người; tăng 20.747 người so với năm 2021, chiếm tỷ lệ 38,62% LLLĐ. Số người tham gia BHYT là 1.056.356 người, tăng 39.048 người so với năm 2021; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,9% dân số (chưa bao gồm đối tượng công an và quân đội).

Tuy nhiên, so với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu NLĐ tham gia BHXH đạt 45% so với LLLĐ, độ bao phủ BHYT đạt 95% tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII thì cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện những giải pháp phát triển người tham gia mang tính “bứt phá”.

Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia, trong năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Chúng tôi đã đề ra và tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm:

Tăng cường và chủ động tham mưu kịp thời Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế và có chính sách hỗ trợ thêm đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng, phát triển bền vững hệ thống mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu, tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình làm việc với Cấp ủy, Chính quyền 7 huyện, Thị xã, Thành phố cuối năm 2022 thu hoạch nhiều kết quả

* Thời gian qua, công tác ASXH trên địa bàn luôn được đảm bảo, người dân, NLĐ và DN hài lòng. Theo ông, BHXH tỉnh đã có những hành động cụ thể nào để đóng góp vào thành quả chung này, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023 này và thời gian tới?

Xác định BHXH, BHYT là 2 chính sách trụ cột chính của hệ thống ASXH, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, ổn định chính trị-xã hội. BHXH tỉnh luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho người dân, NLĐ và DN trên địa bàn vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Có thể thấy, liên tục trong những năm gần đây số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại địa phương đều tăng. Số thu cũng vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Đơn cử, trong năm 2022 thu BHXH, BHYT toàn tỉnh đạt 100,89% kế hoạch; tăng 632 tỷ đồng (10,28%) so với năm 2021. Số nợ chiếm tỷ lệ khoảng 2,72% so với kế hoạch thu. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho người dân, NLĐ và DN được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ", BHXH tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cụ thể, trung bình hàng năm, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã giải quyết cho hơn 200.000 trường hợp hưởng các chế độ BHXH; gần 13.000 người hưởng chế độ BH thất nghiệp. Quản lý, chi trả bình quân hơn 30.000 người/tháng hưởng các chế độ hằng tháng. Thanh toán cho hơn 2 triệu lượt người KCB BHYT.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết, Quyết định của chính phủ. Trong đó, chi trả gần 478 tỷ đồng từ nguồn quỹ BH thất nghiệp cho hơn 196.000 NLĐ. Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, BH thất nghiệp với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng cho trên 5.000 ĐVSDLĐ. Xác nhận danh sách cho hơn 89.000 lượt NLĐ để hưởng các gói hỗ trợ của Chính phủ.

Trong năm vừa qua, BHXH tỉnh cũng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, sử dụng nhiều kênh tương tác, kịp thời hỗ trợ người dân, DN như đường dây nóng, Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh… Qua đó, đóng góp vào thành quả đảm bảo công tác ASXH tại địa phương.

* Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng là sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có phương án, giải pháp nào, thưa ông?

Chắc chắn, đây là một nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, nhằm tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT; thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều phương án, trong đó chú trọng triển khai những vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ BHXH. Tăng cường sử dụng chi trả người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn quỹ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo chi trong mức dự toán chính phủ giao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hằng năm.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Bà Rịa- Vũng Tàu

 Thứ hai, BHXH tỉnh tiếp tục tranh thủ phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông chính sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ ba, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT. Kiên quyết thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB nhất là các cơ sở KCB tuyến xã, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi KCB BHYT…

Mục tiêu cao nhất là quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Thọ (Thực hiện)PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444