LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Hà Nam: Tích cực triển khai Đề án 06, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, DN

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022 10:02

Thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, BHXH tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2164/KH-BHXH ngày 10/11/2022 triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Người dân thực hiện khai báo thông tin tại Phần mềm liên thông đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên máy tính tại Hà Nam

Tính đến ngày 23/11/2022, BHXH tỉnh Hà Nam tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT trẻ em liên thông trên Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống đã tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em và BHXH tỉnh đã thực hiện cấp thẻ theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã triển khai Quyết định số 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông “đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí” trên Cổng DVC Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hàng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

Với công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm, tính đến ngày 29/11/2022, số lượng thẻ BHYT tại tỉnh Hà Nam đã đồng bộ với CSDLQG về dân cư là 542.961 người (tăng 200.387 người so với thời điểm 10/10/2022). BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an triển khai các công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDLQG về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với đơn vị đầu mối của Bộ Công an; nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc vào các Hệ thống của BHXH Việt Nam, trong đó có BHXH tỉnh Hà Nam.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hà Nam cũng chủ động phối hợp với các đơn vị SDLĐ, các tổ chức ủy quyền thu BHXH, BHYT; tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố cập nhật bổ sung số ĐDCD/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội vào cơ sở dữ liệu quản lý. Đồng thời, tăng cường cài đặt, phê duyệt sử dụng ứng dụng VssID.

BHXH tỉnh Hà Nam cũng thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 01/3/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT. Tính đến ngày 21/11/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 74 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng CCCD để đi khám, chữa bệnh (đạt tỷ lệ 63%). Qua đó ghi nhận 15.528 lượt người dùng CCCD đăng ký khám, chữa bệnh (tăng 11.295 người so với thời điểm 10/10/2022), trong đó có 8.107 lượt người tra cứu thành công, đạt 52% so với số lượt người dùng CCCD đăng ký khám, chữa bệnh (tăng 6.184 người so với thời điểm 10/10/2022).

Đối với triển khai các dịch vụ công theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, hiện nay, BHXH tỉnh Hà Nam đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia. Song song với đó, BHXH tỉnh cũng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-BHXH ngày 18/7/2022 ban hành dịch vụ công trực tuyến “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên phần mềm Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia và công tác chi trả, quản lý người hưởng.

Với mục tiêu chuyển sang nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, DN, BHXH tỉnh Hà Nam đã chủ động bổ sung, hoàn thiện, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu chung trong toàn ngành với các sở, ngành. Ngày 11/11/2022 BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 2178/BHXH-CĐBHXH về việc phối hợp thực hiện BH thất nghiệp, trong đó có đề nghị Sở LĐ-TB&XH phối hợp giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”. Đến nay, Trung tâm Giới thiệu việc làm đã tra cứu được dữ liệu tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia. BHXH tỉnh Hà Nam cũng tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ theo quy định, góp phần hạn chế tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động thuộc diện tham gia.

Thực hiện Đề án 06, BHXH tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đồng thời tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung liên quan trong việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đồng bộ, thống nhất góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hoàn thiện các CSDL chuyên ngành bảo đảm tính liên thông, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu dân cư.

Hà HùngPortalCatRight

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

PortalCatRight

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ứng dụng VssID giúp theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ BHYT

Năm 2022, Hà Nội có 30 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB từ 600 triệu đồng/người trở lên

Thừa Thiên Huế: 3 DN bị phạt gần 600 triệu đồng do chậm đóng BHXH, BHYT

Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

BHXH tỉnh Hải Dương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023 và công bố quyết định về công tác cán bộ

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ BHXH toàn dân

Xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần hướng tới NLĐ

Hà Nội: Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Huyện Tiểu Cần (Trà Vinh): Thêm 20 hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT theo mô hình “1+1”

Nhật Bản “thức tỉnh” sau 30 năm lương không tăng

Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế

Ông Văn Phú Quân được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam

Bất bình đẳng tiền lương đối với người khuyết tật ở Vương quốc Anh

Nhà thơ Phan Hoàng nhận Giải thưởng nghệ thuật Danube của Hungary

Ai Cập dùng kim tự tháp làm bối cảnh biểu diễn thời trang, âm nhạc và nghệ thuật

Bánh cuốn Việt lọt Top 10 món ngon hấp dẫn nhất thế giới

Chuyển đổi số sẽ trở thành cú huých thúc đẩy năng suất lao động

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người

Thẩm tra việc giao danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter