LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Hoà Bình và Bưu điện tỉnh tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 17/03/2023 16:39

BHXH tỉnh Hoà Bình và Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác phối hợp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Hoà Bình và Bưu điện tỉnh cho thấy, công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo đó, tính đến hết tháng 12/2022 toàn tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 36.240 người và 497 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với công tác phát triển người BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đến nay, Bưu điện đã mở rộng mạng lưới Đại lý thu, đến thời điểm hiện tại có 215 điểm thu và 646 nhân viên thu đã được cơ quan BHXH tỉnh đào tạo và cấp thẻ theo quy định. Theo đó, năm 2022, Bưu điện tỉnh phát triển được 12.362 người tham gia BHXH tự nguyện, 114.429 người tham gia BHYT hộ gia đình.

BHXH tỉnh và Bưu điện đã phối hợp tổ chức 52 hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, thông qua Hội nghị đã phát triển được 664 người BHXH tự nguyện và 831 người BHYT hộ gia đình…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Anh Tuyến- Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, năm 2023, Bưu điện tỉnh sẽ cố gắng khắc phục những mặt còn hạn chế, tích cực và quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng; tăng cường nhân viên chuyên trách về BHXH. Đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH đào tạo nhân viên bưu điện chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng theo yêu cầu của dịch vụ bưu chính công ích…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn- Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá, năm 2022, BHXH tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh và đạt kết quả tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể: công tác chi trả và quản lý người hưởng hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định; công tác nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuận tiện, giảm chi phí và thời gian cho các cơ quan, đơn vị SDLĐ và người dân, góp phần tích cực đẩy mạnh cải cách TTHC ngành BHXH; công tác phát triển người tham gia tiếp tục được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhận định, côgn tác phối hợp với Bưu điện tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa chưa hoàn thành kế hoạch giao; một số điểm chi trả thực hiện chưa đảm bảo đúng quy định; việc thông báo cho người hưởng (mới) lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN biết địa điểm và thời gian chi trả thực hiện còn hạn chế; cán bộ chi trả chưa tổng hợp, theo dõi biến động tăng, giảm số lượng người hưởng hàng tháng; vẫn còn hiện tượng chuyển trả thẻ cho các đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị, trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp truyền thông, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT ở các điểm thu của Bưu điện; thực hiện tốt hơn công tác quản lý đối tượng; công tác tiếp nhận và trả kết quả; công tác chi trả và quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp... góp phần đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2023.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023 cho Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tỉnh. Định kỳ hằng quý/6 tháng/9 tháng, đánh giá việc thực hiện Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT và các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc Bưu điện tỉnh tăng cường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và cấp thẻ theo quy định mới của BHXH Việt Nam cho nhân viên thu năm 2023 để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ thu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT.

Về phía Bưu điện tỉnh, tiếp tục chỉ đạo Bưu điện huyện, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu được giao năm 2023 xây dựng chương trình, kế hoạch tháng, quý tổ chức lễ ra quân để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo đơn giản, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo về số lượng nhân viên theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động liên tục. Thường xuyên cung cấp danh sách nhân viên tham dự lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT năm 2023; mở sổ sách theo dõi, quản lý đối tượng tăng mới, tái tục tham gia BHXH, BHYT để có cơ sở đôn đốc vận động đối tượng tham gia tiếp…

Tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên mạng xã hội qua hình thức Livestream, đảm bảo mời đúng khách hàng tiềm năng vào theo dõi livestream để đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tăng thêm nhân viên vận động, mở rộng thêm điểm thu mới; tập trung khai thác khu vực đông dân cư, KCN; tăng cường phối hợp với xã, phường, thị trấn để tổ chức tuyên truyền vận động tham gia.

Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

T.HàPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Tập huấn phần mềm giám định BHYT theo quy trình mới

Sơn La: Chú trọng nhân rộng cách làm hay để phát triển BHXH, BHYT bền vững

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Cơ quan BHXH Việt Nam

Giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho lao động nữ

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh gửi Thư chúc mừng đoàn viên thanh niên ngành BHXH Việt Nam

2 người nguy kịch vì thực phẩm có vi khuẩn liên cầu lợn

TP.HCM: Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Điện Biên: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn chính sách BHXH, BHYT

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn triển khai liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử và giấy khám sức khoẻ lái xe

Góp sức trẻ xây đắp an sinh

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hơn 500 DN sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 32

“Gặp gỡ tháng 3” tại Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá tình hình và bàn giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023

Việt Nam quyết tâm chiến thắng bệnh lao

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Ông Lê Chí Thành được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter