LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 01/03/2023 21:09

Chiều 1/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh- Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của BHXH Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Báo cáo những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo Trung tâm CNTT- Thường trực Tổ Công tác cho biết, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), BHXH Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức và đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Theo đó, tính đến 28/2/2023, hệ thống đã xác thực trên 74,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 12.298 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 96,06% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với trên 21,2 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Đồng thời, được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã hoàn thành tích hợp dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Đến ngày 28/2, hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận, gia hạn cho 628 thẻ BHYT thực hiện qua DVC này. Nhằm tháo gỡ vướng mắc khi sử dụng dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình, ngày 28/2, Tổ trưởng Tổ Công tác ký Công văn gửi Tổ Công tác Chính phủ triển khai Đề án 06 đề nghị hỗ trợ để đẩy mạnh triển khai DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình tích hợp giảm trừ mức đóng.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã tham gia hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng chức năng trên các phần mềm cho cán bộ BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam tại Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai điểm DVC liên thông.

Để theo dõi, hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc về quy trình, chức năng trên các phần mềm trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện thông qua 2 nhóm DVC liên thông trong quá trình triển điểm tại 2 địa phương (Hà Nam và Hà Nội), BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-BHXH thành lập Tổ hỗ trợ triển khai dịch vụ công liên thông.

Trong quá trình triển khai, Tổ hỗ trợ đã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn 2 BHXH địa phương thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, khắc phục kịp thời các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm. Trên cơ sở vướng mắc của các địa phương, ngày 5/1/2023, Tổ hỗ trợ đã tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Ngành ký Công văn số 26/BHXH-CNTT gửi Tổ công tác Chính phủ triển khai Đề án 06 để báo cáo và đề xuất, kiến nghị với các Bộ, Ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Tính đến ngày 28/2, BHXH 2 địa phương Hà Nam và Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 14.259 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 560 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

Hiện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã tham gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện quy trình liên thông, đồng thời đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam tham gia ý kiến vào quy trình theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày 12/4/2022, BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH và Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia. BHXH Việt Nam đã ban hành các Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia; ban hành DVC trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp để sẵn sàng triển khai tiếp nhận bản điện tử Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp trên môi trường điện tử khi Ngành LĐ-TB&XH thực hiện chuyển bản điện tử Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sang Hệ thống của BHXH Việt Nam. Tính đến 28/2, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 63.781 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Triển khai tích hợp, cung cấp DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 19/1/2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký 2 Quyết định: Quyết định số 49/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến “Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC” và Quyết định số 50/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC”. Cùng ngày 19/1/2023, BHXH Việt Nam cũng đã triển khai tích hợp DVC Đăng ý tham gia đóng BHXH tự nguyện trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ CSDL quốc gia về dân cư để triển khai DVC Đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình; phối hợp với Bộ TT-TT để thí điểm tích hợp chữ ký số trên thiết bị di động phục vụ triển khai DVC Giải quyết hưởng BHXH một lần.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL Quốc gia về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cụ thể, BHXH Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Giám định BHYT và Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc; đã triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT tại Quảng Bình và Hà Nội, triển khai xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH quận Đống Đa (Hà Nội). Dự kiến trong tháng 3/2023, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm để đề xuất lộ trình, phương án mở rộng triển khai.

Trong phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT), BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện API để chia sẻ dữ liệu KCB từ Hệ thống của BHXH Việt Nam cho CSDL quốc gia về dân cư để tích hợp trên ứng dụng Định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNEID).

Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06, ngày 15/12/2022, BHXH Việt Nam có Công văn số 3829/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế và Công văn số 3997/BHXH-CNTT ngày 28/12/2022 gửi Bộ Y tế, Bộ GT-VT về việc phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến. Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành các công việc được giao. Trong đó, bổ sung chức năng cho phép cơ sở y tế đăng ký tài khoản để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT; Bổ sung chức năng để Bộ Y tế/Sở Y tế (cơ quan chủ quản cơ sở y tế) phê duyệt đăng ký cấp tài khoản cho cơ sở y tế; Bổ sung hàm gửi dữ liệu khám sức khỏe để phần mềm của cơ sở y tế kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT thông qua dịch vụ web (API); Bổ sung hàm (API) tra cứu dữ liệu khám sức khỏe để Bộ Y tế, Bộ GT-VT tích hợp phục vụ triển khai DVC trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến.

Ngày 5/1/2023, BHXH Việt Nam có Công văn số 25/BHXH-CNTT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Ngày 27/2/2023, BHXH Việt Nam đã nâng cấp, bổ sung chức năng tạo lập Giấy khám sức khỏe lái xe trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và có Công văn số 507/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế, Bộ Công an để tiếp tục triển khai.

Tính đến ngày 28/2/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận đề nghị phê duyệt gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe của 970 CSKCB; tiếp nhận tổng số 2.382 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 38 CSKCB trên toàn quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/2/2023 về tình hình triển khai Đề án 06, trong đó có nội dung “ BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam với Phần mềm Dịch vụ công liên thông”, để triển khai nhiệm vụ trên, BHXH Việt Nam đã có các văn bản gửi Bộ Y tế về việc phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy chứng tử phục vụ Đề án 06. BHXH Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, đường truyền, đồng thời nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT đáp ứng yêu cầu liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử từ các cơ sở KCB.

Đối với nhiệm vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam thực hiện điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm và triển khai chính thức cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ BHYT từ tháng 01/2023. Trong quá trình triển khai 02 nhóm DVC liên thông (Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí), BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp bản điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC (thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và bản điện tử Quyết định hưởng trợ cấp mai táng).

Như vậy, với việc triển khai số hóa (cấp bản điện tử) tất cả kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam, cùng với việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến là tiền đề quan trọng để CCHC, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã thảo luận về các nội dung và giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Trong đó có thực hiện rà soát đánh giá, tái cấu trúc toàn bộ quy trình của các TTHC, DVC của Ngành. Rà soát, tái cấu trúc các TTHC liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC. Thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ của các TTHC đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH; cấp thẻ BHYT; Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT...; hướng dẫn, tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo hướng xác minh thông tin cư trú với CSDL quốc gia về dân cư…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đánh giá cao kết quả Tổ Công tác Đề án 06 của BHXH Việt Nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là việc đi đầu, chủ động trong kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu thông tin với các bộ, ngành liên quan; cung cấp DVC trực tuyến; kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư... Qua đó, góp phần mang đến những tiện ích thiết thực cho người dân, DN khi tham gia và hưởng BHXH, BHYT.

“Nhiệm vụ trước mắt là rất nặng nề đòi hỏi các thành viên trong Tổ Công tác phải tích cực tham mưu, phối hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả nhằm tiếp tục triển khai thành công các nhiệm vụ được giao trong năm 2023"- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Tập huấn phần mềm giám định BHYT theo quy trình mới

Sơn La: Chú trọng nhân rộng cách làm hay để phát triển BHXH, BHYT bền vững

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Cơ quan BHXH Việt Nam

Giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho lao động nữ

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh gửi Thư chúc mừng đoàn viên thanh niên ngành BHXH Việt Nam

2 người nguy kịch vì thực phẩm có vi khuẩn liên cầu lợn

TP.HCM: Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Điện Biên: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn chính sách BHXH, BHYT

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn triển khai liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử và giấy khám sức khoẻ lái xe

Góp sức trẻ xây đắp an sinh

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hơn 500 DN sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 32

“Gặp gỡ tháng 3” tại Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá tình hình và bàn giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023

Việt Nam quyết tâm chiến thắng bệnh lao

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Ông Lê Chí Thành được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter