BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án 06, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án 06, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 15/05/2023 15:41

Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhấn mạnh quan điểm triển khai Đề án 06 phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp (DN); lựa chọn nhiệm vụ phục vụ được nhiều người dân và DN để tạo sự lan tỏa lớn làm trước, nhiệm vụ khác làm sau, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Ngày 12/5, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ về việc tăng cường thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)".

Lãnh đạo BHXH Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam chúc mừng gia đình cháu bé đầu tiên được cấp thẻ BHYT qua DVC trực tuyến liên thông tại tỉnh Hà Nam

Bước đột phá trong chuyển đổi số

Đề án 06 là đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, DN tốt hơn, hiệu quả hơn. Qua hơn một năm thực hiện, Đề án đã mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ cho các năm tiếp theo. Cùng với cả hệ thống chính trị, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Tổ công tác của Chính phủ về triển khai Đề án 06.

Hiện BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư để chia sẻ, đồng bộ, xác thực thông tin công dân giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 9/5/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 82.901.456 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Đây tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho quản lý, phục vụ cho việc cải cách, liên thông các TTHC, cắt giảm giấy tờ công dân.

BHXH Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy để đi KCB BHYT. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong KCB BHYT. Tính đến ngày 9/5/2023, toàn quốc đã có 12.413 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 96,86% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 24.973.839 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Cán bộ BHXH hướng dẫn NLĐ cài đặt ứng dụng VssID

Đặc biệt, triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Tính đến ngày 9/5/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận, gia hạn cho 1.248 thẻ BHYT thực hiện qua DVC này.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí". Tính đến ngày 9/5/2023, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam, Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 28.117 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.042 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến ngày 9/5/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 123.319 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Ngày 19/1/2023, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp DVC "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Tính đến ngày 9/5/2023, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 138 giao dịch "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện". BHXH Việt Nam đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động).

Trên cơ sở này, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai DVC "Giải quyết hưởng BHXH một lần". Đồng thời, đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ CSDL quốc gia về dân cư để triển khai DVC "Đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT".

BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Hiện nay, đang triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT tại Quảng Bình và Hà Nội, triển khai xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận "Một cửa" của BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH quận Đống Đa (Hà Nội).

BHXH Việt Nam cũng tích cực phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử. BHXH Việt Nam đã tham gia cùng Bộ Y tế xây dựng và ban hành Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc CSDL quốc gia về bảo hiểm; đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hàm chia sẻ dữ liệu thông qua web (API) để chia sẻ dữ liệu KCB từ Hệ thống của BHXH Việt Nam cho CSDL quốc gia về dân cư để tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID. Ngày 6/3/2023, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 589/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế về việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, trong đó kiến nghị Bộ Y tế xây dựng lộ trình triển khai, đối tượng khai thác dữ liệu theo Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; đôn đốc tất cả các cơ sở KCB cung cấp đầy đủ dữ liệu theo các trường thông tin được quy định tại Quyết định số 3704/QĐ-BYT theo lộ trình triển khai lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT (BHXH Việt Nam).

BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng để hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam phục vụ triển khai DVC "Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến" và triển khai các DVC liên thông theo Đề án 06. Tính đến ngày 9/5/2023, trên toàn quốc có 1.267 cơ sở KCB được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe, trong đó có 956 cơ sở đã gửi dữ liệu với 255.584 dữ liệu được gửi; có 763 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 46.934 dữ liệu được gửi và 226 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 772 dữ liệu được gửi.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã hoàn thành số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC. Theo đó, đã điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm triển khai cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH. Trong quá trình triển khai 2 nhóm DVC liên thông, BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp bản điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC (thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và bản điện tử quyết định hưởng trợ cấp mai táng).

Với việc triển khai số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam, cùng với việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến là tiền đề quan trọng để cải cách TTHC; thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam; giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số.

Những kết quả của BHXH Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian qua tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thường xuyên, liên tục huy động sự vào cuộc của toàn Ngành

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác triển khai Đề án 06 thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của một số cấp ủy, đơn vị chưa được sâu sát; công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đôi khi còn chưa chặt chẽ, kịp thời.

Tổ công tác Đề án 06 BHXH Việt Nam họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ

Cùng với đó, việc sửa đổi, nâng cấp phần mềm để đáp ứng các quy trình, quy định còn chậm; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng DVC trực tuyến còn hạn chế, số lượng người dân sử dụng các DVC trực tuyến còn chưa cao. Việc kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu từ các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC, DVC vẫn còn có những vướng mắc.

Theo Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, thời gian qua, cấp ủy Đảng, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương nhận thức còn chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án 06. Một số quy định, quy trình nghiệp vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm, thí điểm, thường xuyên thay đổi, nên có những lúc việc điều chỉnh, nâng cấp phần mềm chưa theo kịp. Việc thực hiện các DVC chưa thực sự thuận tiện cho người dân, DN; người dân chưa có thói quen sử dụng DVC trên môi trường điện tử. CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của các bộ, ngành chưa hoàn thiện, hạ tầng CNTT chưa đáp ứng để kết nối, chia sẻ.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ về hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhấn mạnh quan điểm: Quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án trong giai đoạn hiện nay. Xác định việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và huy động sự vào cuộc của tất cả CCVC, NLĐ trong Ngành. Sự thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

“Việc triển khai Đề án 06 phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và DN; lựa chọn nhiệm vụ phục vụ được nhiều người dân và DN để tạo sự lan tỏa lớn làm trước, nhiệm vụ khác làm sau, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí”- Nghị quyết nêu rõ.

Cùng với đó, Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để tổ chức hiệu quả công tác chuyển đổi số, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Từ mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể được Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam chỉ rõ. Theo đó, năm 2023, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đặt mục tiêu 100% BHXH cấp tỉnh thành lập Tổ công tác, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo; duy trì giao ban Tổ công tác tối thiểu một lần/tháng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06.

Cùng với đó, 100% CCVC, NLĐ trong toàn Ngành được phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Đề án 06 được nêu tại Nghị quyết này; kịp thời phổ biến chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06 để thống nhất trong triển khai thực hiện. 100% CCVC, NLĐ trong toàn Ngành được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng phần mềm nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí công tác.

100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được số hóa theo quy định; không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú. 50% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp. 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân, CCCD,  được cập nhật trong CSDL của BHXH Việt Nam quản lý và được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.

Mở rộng giao dịch với tất cả các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. 80% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia. 80% bộ phận "Một cửa" các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Giai đoạn 2024-2025, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong năm 2023 và hướng đến đạt được các mục tiêu đề ra. Theo đó, 100% bộ phận "Một cửa" của BHXH các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. 100% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia. 100% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến. Tiếp tục nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.

Giai đoạn 2025-2030, Ban Cán sự Đảng BHXH xác định tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2024-2025 và hướng đến đạt được các mục tiêu. Cụ thể, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của Ngành; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số. Duy trì, mở rộng hạ tầng thông tin, các phần mềm, ứng dụng, dữ liệu liên quan đến người tham gia BHXH, BHYT.

Cùng với đó, hoàn thành xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến. Hoàn thiện, mở rộng các công cụ phân tích dữ liệu đa chiều, trực quan hóa, tổng hợp, thống kê, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định hoặc đề xuất thay đổi chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, dữ liệu về BHXH trong quản lý, cung cấp DVC cho tổ chức, cá nhân. Tiếp tục tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực số; tập trung đào tạo lực lượng chuyên gia chuyên sâu về phân tích, khai phá dữ liệu sử dụng các công nghệ mới như (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI).

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06

Cùng với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới, bao gồm: Hoàn thiện quy định, hướng dẫn, nâng cấp phần mềm liên quan đến triển khai Đề án 06; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, CCVC và NLĐ về thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số; nâng cao trình độ, bố trí nhân sự thực hiện Đề án 06; tăng cường CCHC, cải tiến quy trình, đơn giản TTHC tạo thuận lợi cho người dân, DN; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; tăng cường ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc.

Cụ thể, đối với việc hoàn thiện quy định, hướng dẫn, nâng cấp phần mềm liên quan đến triển khai Đề án 06, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xác định chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về quy trình nhiệm vụ và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; phối hợp, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đẩy mạnh xây dựng, sửa đổi, nâng cấp phần mềm, cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng được các quy định, quy trình nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam, phù hợp với nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Đề án 06.

Đối với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhấn mạnh việc tổ chức rà soát toàn diện các nội dung, nhiệm vụ được phân công; đánh giá cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm để tiếp tục xây dựng, bổ sung vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện gắn với lộ trình, tiến độ hoàn thành cụ thể từng đầu việc; chủ động triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo BHXH các cấp và giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến phục vụ người dân, DN.

“Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, bám sát các nhiệm vụ tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 1/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam năm 2023 để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Phát huy vai trò của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của BHXH Việt Nam và của BHXH các tỉnh, thành phố là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06”- Nghị quyết nêu rõ.

Đối với việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, CCVC và NLĐ về thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xác định tăng cường truyền thông kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, CCVC, NLĐ về thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành để người dân, DN tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan vả đơn vị SDLĐ nhằm tuyên truyền đến người tham gia BHXH, BHYT các DVC trực tuyến, đẩy mạnh sử dụng CCCD gắn chip trong KCB BHYT, sử dụng rộng rãi ứng dụng VssID. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những đảng viên, CCVC và NLĐ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết TTHC. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

Đối với việc nâng cao trình độ, bố trí nhân sự thực hiện Đề án 06, nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng; tổ chức đào tạo, tập huấn cho CCVC và NLĐ trong toàn Ngành về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng CNTT, phần mềm nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, DN thực hiện DVC trực tuyến.

Đối với tăng cường CCHC, cải tiến quy trình, đơn giản TTHC tạo thuận lợi cho người dân, DN; cần tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, TTHC, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, DN đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn.

Đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của CCVC và NLĐ toàn Ngành trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, DN cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

“Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy mạnh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú”- Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Đối với việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam chỉ rõ cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác để phục vụ công tác quản lý, giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an các cấp rà soát, làm sạch thông tin công dân, đảm bảo 100% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam quản lý được xác thực thành công với CSDL quốc gia về dân cư.

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng định danh và xác thực điện tử quốc gia và khai thác CSDL quốc gia về dân cư để tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHXH, BHYT, góp phần hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện Nghị quyết. Giao Văn phòng Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam là cơ quan tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam và các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vài trò của Đề án 06 và Nghị quyết.

Cùng với đó, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Cấp ủy Đảng Trung tâm CNTT, cùng cấp ủy Đảng các đơn vị liên quan lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cụ thể nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch chi tiết để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Hà HùngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444