LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam góp phần xây dựng thành công Chính phủ số

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 24/02/2023 19:54

Xây dựng, phát triển CSDL quốc gia về bảo hiểm; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip và ứng dụng xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip; triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến theo Đề án 06; phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử; số hóa kết quả giải quyết TTHC… Đó là những nhiệm vụ mà ngành BHXH Việt Nam đã và đang tích cực đẩy mạnh thực hiện, nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Theo BHXH Việt Nam, thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định CSDL quốc gia về bảo hiểm, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ TT-TT ban hành Quy định kỹ thuật cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với CSDL quốc gia về bảo hiểm để thống nhất, đồng bộ và chuẩn hóa các thông điệp và dịch vụ cung cấp dữ liệu được chia sẻ từ CSDL quốc gia về bảo hiểm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

BHXH Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đánh giá hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm nghiệp vụ, CSDL của Ngành để đầu tư trang bị, trong đó hướng đến mục tiêu xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm như nguồn dữ liệu tham chiếu chung (Master data) để tất cả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ trong Ngành khai thác; đồng thời là nơi cung cấp cho các bộ, ngành, tổ chức thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP do Bộ TT-TTxây dựng. Tiếp tục làm giàu, hoàn thiện CSDL quốc gia về bảo hiểm và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ để phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tập trung vào chia sẻ dữ liệu mở để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục kết nối để làm giàu dữ liệu; phối hợp Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục triển khai nhóm thông tin về y tế và an sinh.

Đáng chú ý, nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, từ tháng 11/2019, BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện việc kết nối và chia sẻ giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL khác qua Trục Dữ liệu quốc gia của Bộ TT-TT và từ 2019 đến nay đã thực hiện hơn 500 triệu lượt xác thực và chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương và DN qua trục này.

Trong đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp, kết nối xác thực và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư. Đến thời điểm hiện tại, BHXH Việt Nam đã xác thực trên 74,6 triệu nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, cung cấp, chia sẻ 96,2 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. BHXH Việt Nam cũng đặt mục tiêu 100% nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm được cập nhật, xác thực thông tin với CSDL quốc gia về dân cư- đây là tiền đề quan trọng cho việc sử dụng CCCD để đi KCB BHYT và sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho số sổ BHXH, mã thẻ BHYT trong tương lai.

Hiện, BHXH Việt Nam đã kết nối, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn DN từ CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về đăng ký DN. Theo đó, 100% DN khi thành lập đều được liên thông qua hệ thống này đến cơ quan BHXH, giúp BHXH Việt Nam có thông tin chính xác cho việc đăng ký mới thông tin tham gia BHXH của DN.

Triển khai tích hợp dịch vụ tiếp nhận dữ liệu khai tử từ CSDL hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT. Từ năm 2019 đến nay, đã có 4,5 triệu trẻ em được cấp thẻ BHYT theo quy trình liên thông tự động với Bộ Tư pháp qua trục tại 100% tỉnh, thành phố, giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan nhà nước. Có hơn 2 triệu dữ liệu khai tử được chia sẻ cho BHXH Việt Nam để kịp thời cắt chi trả lương hưu, dừng giá trị thẻ BHYT.

Hiện, BHXH Việt Nam đang cung cấp dữ liệu về tham gia BHXH, BHYT thí điểm của 3 đơn vị cho CSDL quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Thời gian tới, sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ để triển khai đến hơn 2 triệu CBCCVC trong toàn quốc. Cùng với đó, làm rõ các thông tin cơ bản về y tế trong các CSDL chuyên ngành của Bộ Y tế để kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện API để chia sẻ dữ liệu KCB từ hệ thống của BHXH Việt Nam cho CSDL quốc gia về dân cư, để tích hợp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID).

Đồng thời, trong tháng 1/2023, BHXH Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ hạ tầng để liên thông, chia sẻ dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến. Tính đến ngày 20/2/2023, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận đề nghị phê duyệt gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe của 910 cơ sở KCB (đã phê duyệt 792); tiếp nhận tổng số 1.261 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 17 CSKCB trên toàn quốc.

Đáng chú ý, triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip và ứng dụng xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip, tính đến 22/2, toàn quốc đã có 12.268 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 96% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 17.517.555 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

BHXH Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT và phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc; đã triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT tại Quảng Bình và Hà Nội, triển khai xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận "Một cửa" của BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH quận Đống Đa (Hà Nội).

Nhằm triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến theo Đề án 06, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến theo nhiệm vụ được giao. BHXH Việt Nam đã hoàn thành tích hợp dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022; đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông.

Tính đến 22/2/2023, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam, Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 12.455 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 502 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông. ch hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia. Theo đó, tính đến 22/2, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 60.115 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Đối với nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, đến nay, BHXH Việt Nam cơ bản đã xây dựng xong chức năng và các hàm (API) chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, hiện đang hoàn thiện các bước cuối cùng (rà soát, kiểm thử chức năng, kiểm thử kết nối) để chuẩn bị kết nối với các cơ sở KCB trên toàn quốc.

Nhằm triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam thực hiện điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm và triển khai chính thức cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ BHYT từ tháng 1/2023. Theo đó, BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp bản điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC (thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và bản điện tử Quyết định hưởng trợ cấp mai táng).

Như vậy, với việc triển khai số hóa (cấp bản điện tử) tất cả kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam, cùng với việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến là tiền đề quan trọng để CCHC, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam. Qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Thủy HàPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Tập huấn phần mềm giám định BHYT theo quy trình mới

Sơn La: Chú trọng nhân rộng cách làm hay để phát triển BHXH, BHYT bền vững

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Cơ quan BHXH Việt Nam

Giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho lao động nữ

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh gửi Thư chúc mừng đoàn viên thanh niên ngành BHXH Việt Nam

2 người nguy kịch vì thực phẩm có vi khuẩn liên cầu lợn

TP.HCM: Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Điện Biên: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn chính sách BHXH, BHYT

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn triển khai liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử và giấy khám sức khoẻ lái xe

Góp sức trẻ xây đắp an sinh

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hơn 500 DN sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 32

“Gặp gỡ tháng 3” tại Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá tình hình và bàn giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023

Việt Nam quyết tâm chiến thắng bệnh lao

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Ông Lê Chí Thành được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter