LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đặt mục tiêu ngay từ đầu năm

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 02/02/2023 12:02

Chỉ tiêu 93% dân số tham gia BHYT trong năm 2023 được BHXH tỉnh Đồng Nai, BHXH tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu ngay từ đầu năm. BHXH các địa phương đồng loạt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cũng như đề ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu cho năm 2023.

* Tại Hội nghị CCVC năm 2022 của BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức vào chiều 1/2/2023, ông Phạm Minh Thành- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, trong năm 2022, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế- xã hội biến động ảnh hưởng trực tiếp đến ASXH nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CCVC, BHXH tỉnh đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2022 đề ra.

Tính đến 31/12/2022, BHXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng; tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 2.876.943 người. Trong đó, số người tham gia BHYT trên 2.864.595 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số; tỷ lệ người tham gia BHXH chiếm 52,3% lực lượng lao động. Tổng số thu trên 23,9 nghìn tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đặc biệt số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 452,8 tỷ đồng, chiếm 1,86% so với tổng số phải thu, giảm 0,41% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao. Hoạt động cơ quan đảm bảo dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể; tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể vận hành đồng bộ, thể hiện tốt vai trò, vị trí của mỗi tổ chức; hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi CCVC…

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục có nhiều biến động, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng, đòi hỏi mỗi CCVC và NLĐ toàn ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đặc biệt, các đơn vị, tổ chức Công đoàn cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để toàn thể CCVC yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với ngành, góp phần xây dựng sự nghiệp ASXH của địa phương.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo BHXH tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành- Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023”. Theo đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai trong năm 2023 như sau: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển sự nghiệp BHXH do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao, cụ thể: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 54%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp đạt 49,5%.

* Tại Tiền Giang, BHXH tỉnh quyết tâm năm 2023 phải đạt tỷ lệ bao phủ BHYT ít nhất là 93% dân số, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 31%. Để thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh và kế hoạch chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh đã đưa ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

Theo ông Võ Khánh Bình, để tiếp tục phát huy những thành tích của năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết- Kỷ cương- Linh hoạt- Sáng tạo- Chuyên nghiệp- Hiệu quả” của Ngành BHXH Việt Nam; trong năm 2023, toàn thể tập thể lãnh đạo, CCVC BHXH tỉnh Tiền Giang tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với các nhiệm vụ trọng tâm. sau: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời; kéo giảm nợ đọng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu và giảm nợ năm 2023 do BHXH Việt Nam giao.

Đồng thời, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp từng địa bàn dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để phát triển người tham gia. Tiếp tục phát động và tổ chức Lễ tiếp nhận và tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người dân có mức sống trung bình, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Chương trình Hỗ trợ thẻ BHYT- chia sẻ yêu thương.

Bên cạnh đó, giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho NLĐ kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách ASXH. Đảm bảo cấp kịp thời, đầy đủ kinh phí để các đơn vị chi trả BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người thụ hưởng. Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống Ngân hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Cùng với đó, tiếp tục quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả; tăng cường giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia, hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT, phấn đấu điều hành chi KCB BHYT trong dự toán được Chính phủ giao. Phối hợp với cơ quan thanh tra có liên quan triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyển đổi số và Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của BHXH tỉnh Tiền Giang. Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành của tỉnh; chia sẻ hồ sơ đã được số hóa nhằm tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ.

Đặc biệt, đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đổi mới phương thức phục vụ, thực hiện trả kết quả đúng thời hạn, đúng quy trình, hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn. Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành, của Quốc gia. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Đăng KhoaPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo động lực, xung lực, cảm hứng để hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Bùi Đức Hoàng- cán bộ BHXH trẻ tràn đầy nhiệt huyết

TP.Việt Trì (Phú Thọ): Phấn đấu trên 39.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Hà Nội: Xem xét miễn, giảm phí DVC nhằm khuyến khích người dân, DN tham gia

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp

Tuổi trẻ BHXH tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên

BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận “Một cửa”

Công đoàn chung tay “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Dị tật bẩm sinh khiến trẻ bị “nhầm lẫn” giới tính

Bình Định: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các DN ngành gỗ

Lưu ý khi dùng ICS trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hải Dương: Đoàn viên thanh niên tích cực ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Khánh Hòa: Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp phát triển BHXH tự nguyện

Nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ DN gặp khó khăn ngoài giảm phí Công đoàn

Ban hành Sổ tay hướng dẫn đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Tân Nhàn mở màn Con đường âm nhạc 2023

Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Tổ chức dịch vụ thu trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Những cán bộ trẻ “đa di năng” ở BHXH tỉnh Lạng Sơn

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter