LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Kết nối, chia sẻ thông tin góp phần triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 22/12/2022 11:26

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành nhằm góp phần xây dựng các CSDL về Bảo hiểm, Dân cư, Y tế, An sinh… Qua đó, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết TTHC, DVC trực tuyến, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia.

Cụ thể, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ TT-TT hoàn thành xây dựng dự thảo Quy định kỹ thuật cấu trúc thông điệp dữ liệu bảo hiểm trao đổi với CSDL quốc gia về bảo hiểm nhằm thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu, chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu được chia sẻ từ CSDL Quốc gia về bảo hiểm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Để đáp ứng nhu cầu trao đổi, kết nối dữ liệu với CSDL Quốc gia về bảo hiểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ TT-TT thống nhất các thông tin, dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về bảo hiểm qua nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia (NDXP) để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, chia sẻ, khai thác.

Phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL Quốc gia về dân cư qua nền tảng NDXP để thực hiện xác thực đối với thông tin nhân khẩu thuộc CSDL hộ gia đình tham gia BHYT (đối với các trường hợp có dữ liệu trong CSDL Quốc gia về dân cư, qua đó rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nhân khẩu trong dữ liệu của BHXH Việt Nam; đồng bộ thông tin BHXH/BHYT (Mã số BHXH, Mã số BHYT) từ cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam vào CSDL quốc gia về dân cư.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/11/2022, Hệ thống đã xác thực 67.742.152 thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 62.044.274 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Y tế, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan “Nhóm thông tin cơ bản về y tế gồm: nhóm máu hệ ABO, hệ Rh; tiền sử bệnh tật, dị ứng; tình trạng khuyết tật; tiền sử phẫu thuật; tiền sử tiêm chủng; ngày khám, ngày vào viện, ngày ra viện, số ngày điều trị nội trú, chẩn đoán bệnh chính, chẩn đoán bệnh kèm theo, thuốc đã sử dụng, cơ sở y tế đã khám/điều trị, người hành nghề đã khám/điều trị” và danh mục dữ liệu chuyên ngành đề nghị Bộ y tế chia sẻ, kết nối với CSDL quốc gia về bảo hiểm theo quy định.

Đồng thời, theo đề nghị của Bộ Y tế, Trung tâm đã cử thành viên tham gia Tổ công tác xây dựng Dự thảo Quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế được đồng bộ từ các CSDL chuyên ngành vào Hồ sơ sức khoẻ điện tử cá nhân nhằm triển khai Sổ Sức khỏe điện tử.

BHXH Việt Nam đã thực hiện chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở KCB để phục vụ KCB BHYT, bàn giao toàn bộ CSDL hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng.

Trong năm 2022, BHXH Việt Nam và Tổng Cục thuế tiếp tục phối hợp, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hai bên thống nhất thiết kế chuẩn dữ liệu trao đổi, bổ sung, điều chỉnh một số chuẩn thông điệp cần phải có khi chuyển dữ liệu từ Tổng cục Thuế sang BHXH Việt Nam.

Tháng 6/2022, BHXH Việt Nam đã nhận được đề nghị Tổng cục Thuế về việc triển khai kiểm thử truyền số liệu. Đến thời điểm hiện tại, BHXH Việt Nam đã nhận được đủ dữ liệu người nộp thuế do Tổng cục Thuế đẩy sang. Các dữ liệu được thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác. Theo đó, số gói tin đơn vị và người nộp thuế mới là 9.662.652. Số người đăng ký thuế mới là 5.110.906. Số đơn vị đăng ký thuế mới là 226.900.

BHXH Việt Nam và Bộ KH-ĐT đã thực hiện thành công việc kết nối kỹ thuật để liên thông dữ liệu theo quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN thông qua NDXP.

Tiếp tục phối hợp cùng Bộ TT-TT, Bộ Tư pháp triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63/63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục phối hợp với các đầu mối thuộc Bộ Tư pháp, Bộ TT-TT để rà soát, đánh giá kết nối, liên thông, thống nhất các trường thông tin cần thiết, đề nghị Bộ Tư pháp chuyển sang phục vụ các nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam; triển khai kết nối, liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Từ đầu năm 2022 đến hết ngày 30/11/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 1.296.863 hồ sơ liên thông đăng kí khai sinh và cấp thành công 1.192.687 thẻ BHYT cho trẻ em qua NDXP.

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ LĐTB&XH chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về BHXH, BH thất nghiệp và liên thông dữ liệu Báo cáo tình hình sử dụng lao động. Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin: Trạng thái tại thời điểm tra cứu; Trạng thái hưởng chế độ BHXH; Tháng dừng đóng gần nhất; Tổng thời gian tham gia BH thất nghiệp chưa hưởng; Lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp BH thất nghiệp; phối hợp tích hợp, cung cấp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia.

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện kết nối kỹ thuật và công tác kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống kết nối với CSDL quốc gia về Bảo hiểm và đang phối hợp xây dựng quy chế kết nối, chia sẻ thông tin quá trình đóng BHXH giữa CSDL Quốc gia về bảo hiểm với CSDL của Bộ TN-MT.

BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ GD-ĐT để trao đổi, chia sẻ thông tin từ CSDL về bảo hiểm để tra cứu thông tin về việc làm để có định hướng chuyên ngành đào tạo ngành phù hợp, sát với thực tế cho các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ, hoàn thiện dữ liệu về HSSV trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL Quốc gia về dân cư.

Bộ Nội vụ đã có văn bản phối hợp khảo sát triển khai xây dựng CSDL về CSDL về CBCCVC kết nối với hệ thống CSDL Quốc gia về bảo hiểm. Hai bên đã phối hợp trao đổi và trên cơ bản đã thống nhất phương án kết nối tích hợp với CSDL Quốc gia về bảo hiểm tới CSDL Quốc gia về CBCCVC. Theo đó, BHXH Việt Nam và Bộ Nội vụ dự kiến thực hiện ký bộ quy chế chung về cách thức chia sẻ, đồng bộ, xác thực dữ liệu giữa các bên.

Đối với Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam duy trì việc thực hiện kết nối, cung cấp số liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu hàng ngày, thống kê tình hình hỗ trợ các nhóm đối tượng, dữ liệu từ BHXH cấp huyện trở lên được tự động cập nhật lên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kết nối chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia phục vụ tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến. BHXH Việt Nam đã ban hành Danh mục dữ liệu và công bố trên trên Cổng Dữ liệu quốc gia https://open.data.gov.vn. Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ khám chữa bệnh BHYT; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng.

Để triển khai có hiệu quả chia sẻ, kết nối dữ liệu, BHXH Việt Nam có một số đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành. Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Công an hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc: Điều chỉnh API trả thông tin thành viên hộ gia đình theo hướng: Hệ thống của BHXH Việt Nam truyền sang CSDL Quốc gia về dân cư đầy đủ thông tin của chủ hộ, nếu thông tin chủ hộ chính xác, CSDL Quốc gia về dân cư sẽ trả lại thông tin số định danh cá nhân của các thành viên có trong hộ gia đình để làm cơ sở tính mức đóng BHYT hộ gia đình. Kiểm tra, rà soát dữ liệu hộ gia đình đảm bảo thông tin chủ hộ do hệ thống của BHXH Việt Nam gửi sang được xác thực đúng 100% với CSDL quốc gia về dân cư.

Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế (bao gồm cả cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT) thực hiện việc gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế về CSDL quốc gia về bảo hiểm theo quy định để phục vụ cho việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử.

Bộ Tư pháp đồng bộ thông tin mới nhất của dữ liệu khai sinh (trường hợp nếu dữ liệu có sửa chữa sai sót hoặc có thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin về hộ tịch, xác định lại dân tộc…) để BHXH Việt Nam thực hiện việc hủy/điều chỉnh cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp có sai sót trong quá trình đăng ký khai sinh dẫn đến phải hủy/điều chỉnh Số định danh cá nhân và hồ sơ đăng ký khai sinh.

Bộ TT-TT thông hướng dẫn việc áp dụng xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ cung cấp DVC trực tuyến để BHXH Việt Nam triển khai tích hợp DVC trực tuyến được giao theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ…

T.HàPortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

Lao động phía Bắc trở lại làm việc sau Tết chiếm tỷ lệ cao

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter