LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đề xuất kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2020- 2025

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 29/03/2022 20:08

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 (BHXH Việt Nam) đã họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học Thực trạng công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH Việt Nam và đề xuất kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020-2025. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày các nội dung cơ bản của Đề tài, ThS.Trần Thị Thu Trà- Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Chủ nhiệm Đề tài cho biết, mục tiêu của đề tài là nhằm hệ thống hoá lý luận và thực tiễn công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2018- 2020, từ đó đề xuất xây dựng kế hoạch TTĐN ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025. “Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về TTĐN, kinh nghiệm thực hiện của một số quốc gia và bộ, ngành, từ đó phân tích, làm rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác TTĐN của ngành BHXH Việt Nam. Đồng thời đánh giá thực trạng công tác TTĐN của ngành BHXH, làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế. Qua đó, đề xuất những nội dung cơ bản của kế hoạch TTĐN ngành BHXH Việt Nam trong thời gian tới”- bà Trần Thị Thu Trà nói.

Theo nghiên cứu, hiện nay BHXH Việt Nam đã thành lập hệ thống cán bộ đầu mối TTĐN của Ngành; hoàn thiện thiết kế, xây dựng đưa vào sử dụng Cổng TTĐT tiếng Anh nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện cho các nhóm đối tượng. Triển khai kịp thời, hiệu quả các tuyến tin bài truyền thông hoạt động của lãnh đạo Ngành về TTĐN; thông tin trực tuyến, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trong nước và quảng bá, giới thiệu BHXH Việt Nam ra cộng đồng quốc tế; chủ động triển khai kênh đối thoại trực tiếp với khối DN có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc tổ chức các Hội nghị đối thoại...

Bằng việc quan tâm, đẩy mạnh công tác TTĐN, theo đó, trong những năm qua, công tác TTĐN của Ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đơn cử như, giúp lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ đầu mối công tác TTĐN được biết về chủ trương công tác TTĐN; cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN có năng lực và kỹ năng đa dạng; đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN tham gia từ 5-10 hoạt động TTĐN mỗi năm...

Đáng chú ý, thực hiện khảo sát đại diện DN có vốn đầu tư nước ngoài về hiệu quả thực hiện công tác TTĐN cho thấy, 82% DN được khảo sát đã biết BHXH Việt Nam hiện đang thực hiện 3 chính sách lớn là BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; 75,92% đã biết các thông tin về chính sách BHXH...

Nhóm nghiên cứu cũng đã nêu ra một số hạn chế đối với công tác TTĐN hiện nay như: số lượng cán bộ chuyên trách lĩnh vực sắc sảo về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, có tầm nhìn quốc tế, viễn kiến sâu rộng để đánh giá nhanh, chính xác tình hình, đưa ra đối sách tương ứng còn hạn chế; nội dung và hình thức tuyên truyền còn hạn chế. Theo khảo sát năm 2021, khoảng gần 40% đánh giá mức độ thông tin, tuyên truyền đối ngoại phổ biến chủ trương, chính sách ASXH ở mức độ thỉnh thoảng, gần 3% thấy không hiệu quả; công tác thông tin nói chung và TTĐN trên mạng xã hội của Ngành, đặc biệt là nền tảng phổ biến như Facebook, chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức, sự tương tác trực tuyến chưa cao.

Để khắc phục hạn chế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp cho công tác TTĐN trong thời gian tới như giải pháp về chính sách, về thông tin truyền thông, tổ chức bộ máy hoạt động, xây dựng nguồn nhân lực, về tài chính và cơ sở vật chất. Theo đó, công tác TTĐN của ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục được thực hiện trên cơ sở đổi mới tư duy, sáng tạo, phổ biến đầy đủ và rộng khắp tới các nhóm đối tượng nhất là đối tượng mục tiêu của TTĐN; đa dạng các kênh TTĐN chính thức, phát triển các hình thức TTĐN bằng tiếng nước ngoài; tăng cường phối hợp, kết nối giữa BHXH với các bộ, ban, ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác TTĐN; cán bộ làm công tác TTĐN được đào tạo bài bản, có kiến thức đầy đủ và kỹ năng nhuần nhuyễn trong triển khai công tác TTĐN; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác TTĐN trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất thực hiện nhiệm vụ TTĐN trong thời gian tới như: Thành lập bộ phận chuyên trách công tác TTĐN của Ngành, làm đầu mối phụ trách tham mưu, cố vấn, hoạch định chính sách thông tin của toàn Ngành, đồng thời phụ trách triển khai hoạt động TTĐN; xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN có tính chiến lược trong 10 năm, chia làm chu kỳ 5 năm một lần; xây dựng, tổ chức kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TTĐN hằng năm...

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện Đề tài của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã nêu ra được những vấn đề chung, đặc trưng cũng như vị trí, vai trò của TTĐN; đồng thời đưa ra được các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các quy định hiện hành; chỉ ra được kinh nghiệm công tác TTĐN của quốc tế và của các bộ, ngành trong nước gần với công tác ASXH như Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Bộ LĐ-TB&XH...

Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện, mang tính khoa học cao, nhóm nghiên cứu cần đưa ra được cụ thể tính cấp thiết của đề tài; có đánh giá cụ thể về xây dựng nguồn nhân lực, phân tích rõ nét hơn nữa kết quả khảo sát cho phù hợp với thực tiễn; khả năng đáp ứng, năng lực tổ chức thực hiện của ngành BHXH Việt Nam cũng như dự báo phương án tiếp cận trong tương lai; khảo sát gắn sâu với nội dung nghiên cứu; các giải pháp, kế hoạch cần có những biện pháp cụ thể.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. “Đây là một đề tài khó và phức tạp nhưng là rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc kế thừa các phương pháp đang thực hiện. Đồng thời, đưa ra được các kế hoạch, đề xuất cơ bản đối với công tác TTĐN ngành BHXH Việt Nam trong thời gian tới”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nói.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng đồng tình với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng như: Cần làm sắc nét, nổi bật hơn tính cần thiết của Đề tài; bổ sung các khai niệm về TTĐN; cần hoàn thiện, đưa ra được vấn đề nội dung TTĐN làm nền tảng đưa ra các giải pháp, kế hoạch TTĐN; tiếp tục làm sắc nét thêm tập trung một số nội dung để đưa ra được các giải pháp, các yếu tố công cụ hoạt động hiệu quả...

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua trên cơ sở Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung theo đề xuất của các thành viên Hội đồng đưa ra. “Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, hoàn thiện Đề tài trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đề nghị.

Thủy HàPortalCatRight

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

PortalCatRight

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

PortalCatRight

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Khám xét hàng loạt phòng khám liên quan đến bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

ĐBQH Hoàng Đức Thắng: Cần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT đối với các cơ sở KCB

Vụ cấp khống GCN nghỉ việc hưởng BHXH ở Đồng Nai: Đã thu hồi về quỹ BHXH hơn 7,2 tỷ đồng

BHXH tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện Đề án 06

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Ra mắt CLB Bí thư Đoàn Thanh niên ngành BHXH Việt Nam

Cần cơ chế tài chính bảo đảm y tế cơ sở hoạt động thường xuyên

Ngành BHXH Việt Nam: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Nhiều ĐBQH quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT

Bà Bùi Thúy Mai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Tăng lương là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai

Cần đảm bảo cho y tế dự phòng đủ 30% ngân sách của ngành Y tế

Tạm giữ 18 người liên quan các phòng khám ở Đồng Nai bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Tiến tới BHXH toàn dân từ bài học kinh nghiệm BHYT toàn dân

Thiếu vắc-xin “5 trong 1” vì không có nhà thầu tham gia

Cần các quyết sách thiết thực để bảo đảm an sinh xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter