LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ song song với phát triển kinh tế

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 21/01/2023 14:54

Các quyết sách của Quốc hội thuộc lĩnh vực do Ủy ban Xã hội phụ trách đã bảo đảm mục tiêu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện...

Nhìn lại những kết quả đáng chú ý trong năm 2022 của Ủy ban Xã hội, bà Nguyễn Thúy Anh- Chủ nhiệm Ủy ban cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội dần được phục hồi; tuy nhiên đất nước vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ủy ban vẫn bảo đảm hoàn thành những nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như những nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Theo đó, trong hoạt động lập pháp, đã có 3 dự án luật đã được Quốc hội thông qua. Cụ thể: Dự án Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024; dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Trong hoạt động giám sát, ngay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 dần ổn định, Ủy ban đã chủ động tổ chức giám sát 2 chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế-xã hội trong phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội. Kết quả giám sát góp phần làm căn cứ để thẩm tra các đề xuất về chính sách BHXH cũng như việc thực hiện quy định tại Khoản 3 của Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Cũng theo bà Nguyễn Thúy Anh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tương đối đặc biệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ, nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã hội... đã được ban hành để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phòng chống dịch bệnh và duy trì, phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi Quốc hội, Ủy ban TVQH và các cơ quan của Quốc hội phải luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ hoạch định, ban hành các chính sách đột xuất, đặc thù để kịp thời giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách.

Đáng chú ý, bảo đảm an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, song song với phát triển kinh tế và là mục tiêu thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện, bền vững. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định tầm quan trọng của chính sách xã hội trong phát triển đất nước, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị-xã hội và thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Chính vì vậy, thời gian qua, chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam đạt được những kết quả tích cực. Các chính sách xã hội từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và thống nhất. Qua đó, cơ bản bảo đảm tốt hơn các quyền tiếp cận và sử dụng các loại hình bảo hiểm; xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thúy Anh cũng cho rằng, hệ thống pháp luật về chính sách xã hội cũng còn một số hạn chế như: Pháp luật về an sinh xã hội tuy bước đầu mở rộng phạm vi bao phủ, nhưng mức trợ cấp còn thấp, chưa theo kịp nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội ngày càng đa dạng, phong phú và tăng nhanh đối tượng thụ hưởng. Pháp luật về y tế, chăm sóc sức khỏe, đời sống nhân dân, BHXH, việc làm chưa được hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra đại dịch Covid-19. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền; hộ nghèo mới phát sinh còn cao...

Do đó, Ủy ban Xã hội hướng tới xây dựng, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bảo đảm bền vững, công bằng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ với nhau; Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, DN và người dân tham gia để tăng cường tính lan tỏa và hiệu ứng tích cực khi triển khai các chính sách an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh...

Bà Nguyễn Thúy Anh chia sẻ thêm, năm Quý Mão 2023 là năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó thực hiện tốt an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban Xã hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo như sau: Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013 trong công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật. Chú trọng thực hiện chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thụ hưởng phúc lợi xã hội toàn diện, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2023, Ủy ban Xã hội tiếp tục thực hiện toàn diện các nội dung, chương trình công tác được giao năm 2022, tập trung trọng tâm đối với các nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo các Nghị quyết về Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và Ủy ban TVQH. Cụ thể: Hoàn thiện dự án Luật BHXH (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6. Tiếp tục hoàn thiện việc tổng kết thực hiện một số luật: Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật BHYT, Pháp lệnh Dân số và Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm…

Nguyệt HàPortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

Lao động phía Bắc trở lại làm việc sau Tết chiếm tỷ lệ cao

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter