Cần làm rõ những điểm sáng nổi bật của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cần làm rõ những điểm sáng nổi bật của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 04/08/2023 14:29

Thời gian qua, kết quả giảm nghèo nhanh được LHQ đánh giá cao. Vì vậy, cần làm rõ những điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sáng 4/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương- Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 đã làm việc với Bộ LĐ-TB&XH.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ LĐ-TB&XH làm rõ kết quả nổi bật của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, biểu hiện cụ thể là những vấn đề gì, thành tích giảm nghèo của các vùng và từng địa phương ra sao, trước khi giám sát thế nào, từ khi Quốc hội giám sát tối cao đến nay, kết quả nổi bật nhất của Bộ và các địa phương là gì, kết quả tháo gỡ 27 vấn đề của Bộ theo Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề triển khai Nghị định 38 của Bộ thế nào, Thông tư hướng dẫn của Bộ đến nay ra sao… “Bộ làm rõ khó khăn, hạn chế, tồn tại cơ bản của CTMTQG giảm nghèo bền vững có liên quan đến 2 Chương trình còn lại, đánh giá lại tính thực chất và tính bền vững, chỉ tiêu nghèo đa chiều đã phù hợp chưa, tại sao thời gian qua hộ cận nghèo tăng lên, nguyên nhân của tình trạng này?”- Phó Chủ tịch Quốc hội nêu.

Xung quanh vấn đề vốn, làm rõ có hay không câu chuyện cào bằng, sự manh mún, dàn trải của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, có hay không chưa phân bổ vốn? Bởi thực tế cho thấy rất khó huy động vốn trong dân, tuy nhiên vẫn có những địa phương huy động vốn rất tốt (như tại Nghệ An…). Bên cạnh đó, cần phân tích rõ nguyên nhân chủ quan (ngoài những nguyên nhân khách quan); làm rõ có hay không “bội thực văn bản”, có hay không giấy phép con, cát cứ, có hay không tình trạng sợ sai, không dám làm từ Trung ương đến cơ sở, có hay không tình trạng chỉ đạo tháo gỡ tuy cố gắng nhưng chưa quyết liệt và hiệu quả?...

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Đoàn Giám sát đánh giá cao Báo cáo của Tổ Công tác và Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH về việc triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đồng thời cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành hữu quan, các địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được Quốc hội giao, đạt được những kết quả bước đầu, nhất là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện Chương trình, góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều hằng năm, cải thiện cuộc sống người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến Đoàn giám sát cho rằng, nhiều văn bản của 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ban hành chậm, nội dung ban hành còn có vướng mắc, bất cập cả ở cấp trung ương và địa phương, do đó việc triển khai thực hiện còn có hạn chế, nhất là các quy định tại Nghị định 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương vẫn giữ vai trò chủ đạo trong thực hiện Chương trình. Đến năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp Trung ương, nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và huy động hợp pháp khác tuy đã bố trí song tỷ lệ còn thấp so với kế hoạch vốn quy định tại Nghị quyết số 24. Do đó, Đoàn giám sát đề nghị cần sớm có giải pháp thúc đẩy việc bố trí, huy động các nguồn vốn này đạt kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, cần phân tích, đánh giá, làm rõ hơn hiệu quả hoạt động của BCĐ Trung ương, BCĐ địa phương của các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trong việc quản lý, tổ chức và điều hành các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chủ quản thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giữa các cơ quan chủ quản Chương trình với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính….; trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của các cơ quan chủ quản thực hiện Chương trình (Bộ LĐ-TB&XH), người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

ĐB Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc) đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến ngày 30/6/2022 có những văn bản nào liên quan đến giảm nghèo bền vững chưa được ban hành ở các bộ, ngành ở Trung ương và đến ngày 15/6/2023 còn những văn bản nào chưa được sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ? Đề nghị Bộ làm rõ thêm về tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian qua biến động như thế nào. Đồng thời, cho biết nguyên nhân nào để đạt được các chỉ tiêu về giảm nghèo cũng như các giải pháp để giải ngân hết số vốn giai đoạn 2021- 2023. “Bộ LĐ-TB&XH cho biết thêm thông tin về tình hình vốn đối ứng của các địa phương và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác cho CTMTQG giảm nghèo bền vững”- ĐB Tiến đề nghị.

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH giải trình làm rõ các vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm như về tính bền vững của CTMTQG giảm nghèo, về nguồn vốn, về tình trạng manh mún, đầu tư dàn trải, phân tán… Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Kiểm toán Nhà nước cũng giải trình làm rõ một số nội dung liên quan.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Bộ LĐ-TB&XH rất tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như trong việc trả lời Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, kết quả giảm nghèo nhanh- đây là kết quả đạt được mà nhân dân đồng tình và Liên hợp quốc đánh giá cao. Do đó, đề nghị Báo cáo của Bộ cần làm rõ những điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Bộ làm rõ một số tồn tại, hạn chế cơ bản của CTMTQG giảm nghèo bền vững như tình trạng cào bằng, đầu tư manh mún, dàn trải, tình trạng “giấy phép con,” cát cứ, việc phối hợp với các bộ ngành chưa đồng bộ, khó huy động vốn đối ứng, các vấn đề về thực tiễn- năng lực của cán bộ các cấp, tâm lý sợ sai, tính bền vững của Chương trình…

V.ThuPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Diễn đàn NLĐ năm 2023: Nhiều vấn đề liên quan BHXH, BHYT được giải thích thỏa đáng

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Nghệ An: Khởi tố đường dây lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi BH thương mại và BHYT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đời sống CNLĐ đã được cải thiện đáng kể

Thực hiện chính sách BHYT 5 tháng cuối năm 2023: Chi phí KCB phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả

Khánh Hòa: Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

Thêm tiện ích nhằm khắc phục tình trạng chậm nộp tiền của người tham gia về cơ quan BHXH

An sinh ở vùng cao Sơn Tây

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

BHXH Việt Nam: Tiếp tục kiên định với các mục tiêu đặt ra trong năm 2023

Công nhân lao động quan tâm nhiều vấn đề nhà ở, chính sách BHXH, BHYT

Quy trình thủ tục, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

TP.HCM: Ký kết “4 bên” nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi về lương, BHXH cho NLĐ

Cựu Giám đốc BV Giao thông Vận tải Yên Bái lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì gian lận BHYT

Tang lễ khinh khí cầu tăng cao ở Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

Dân số Hàn Quốc già quá nhanh

Một số loại thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444