LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đảng ủy CQ BHXH Việt Nam phổ biến Quy định 69-QĐ/TW và triển khai Kế hoạch 94-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 29/03/2023 16:46

Ngày 29/3, Đảng ủy CQ BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/1/12023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Để triển khai hiệu quả Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cùng với việc triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Đảng ủy CQ BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh giá trị quan trọng của Quy định số 69-QĐ/TW. Đây là văn bản quy định về kỷ luật của Đảng có tính hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Nội dung quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đảng viên dự Hội nghị, nhất là người đứng đầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc học tập, tập trung nghiên cứu để tiếp thu và nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các quy định và kế hoạch nêu trên.

Yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cần có kế hoạch tiếp tục phổ biến, quán triệt, trao đổi, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Trong đó tập trung vào nội dung như: các quy định các hành vi mới và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm so với quy định trước đây; xác định động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Ông Nguyễn Thành Nam- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK

Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã nghe ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW.

Theo đó, Quy định số 69-QĐ/TW bao gồm 4 Chương 58 Điều. Trong đó, quy định về kỷ luật tổ chức đảng, kỷ luật đảng viên vi phạm ở các lĩnh vực cụ thể. Bao gồm các vi phạm về: chủ trương, quy định của Đảng; việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên; quy định về bầu cử; quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tội phạm; đầu tư, xây dựng cơ bản; quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng; tài nguyên, đất đai và nhà ở; giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công...

Triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, ông Nguyễn Thành Nam cũng cho biết, đây là một trong những nội dung hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Theo Kế hoạch, Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và người đứng đầu cấp ủy với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Yêu cầu tập trung thực hiện và hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…

Đảng ủy BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/1/12023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối; sửa đổi, bổ sung kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch điều chỉnh của Đảng ủy cơ quan.

Minh ĐứcPortalCatRight

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

PortalCatRight

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Khám xét hàng loạt phòng khám liên quan đến bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

ĐBQH Hoàng Đức Thắng: Cần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT đối với các cơ sở KCB

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngăn ngừa chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT: Nhiều giải pháp hiệu quả

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Vụ cấp khống GCN nghỉ việc hưởng BHXH ở Đồng Nai: Đã thu hồi về quỹ BHXH hơn 7,2 tỷ đồng

BHXH tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện Đề án 06

Tiến tới BHXH toàn dân từ bài học kinh nghiệm BHYT toàn dân

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Ngành BHXH Việt Nam kiên định với mục tiêu đặt ra trong năm 2023

Quyền và lợi ích của NLĐ luôn được đặt lên hàng đầu

Nhiều ĐBQH quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Ngành BHXH Việt Nam: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Bà Bùi Thúy Mai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Tăng lương là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Tạm giữ 18 người liên quan các phòng khám ở Đồng Nai bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter