Trên 24,6 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip trong KCB BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Trên 24,6 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip trong KCB BHYT

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 24/04/2023 20:15

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ cho thấy, BHXH Việt Nam đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức và đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư.

Cụ thể, tính đến hết ngày 17/4/2023, hệ thống đã xác thực 80.381.056 thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 105.634.666 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.401 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 96,77% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 24.626.513 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Để xử lý các trường hợp xác thực thông tin lỗi hoặc không xác thực được, BHXH Việt Nam đã phối hợp với C06- Bộ Công an có Công văn số 1102/CV-TCTTKĐA gửi các địa phương để phối hợp rà soát, cập nhật, xác thực đối với các trường hợp người tham gia BHXH, BHYT chưa có số định danh hoặc số định danh chưa được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư.

BHXH Việt Nam cũng đã tập hợp, chuyển dữ liệu các trường hợp chưa có số định danh, hoặc có số định danh nhưng chưa được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư để BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo Tổ công tác Đề án 06 tại địa phương, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố triển khai rà soát, cập nhật, xác thực.

Đối với triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, tính đến ngày 17/4/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 1.073 thẻ BHYT thông qua dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Đối với DVC liên thông "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và DVC liên thông "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí", BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm TTHC liên thông. Tính đến hết ngày 17/4/2023, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam, Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 24.073 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 892 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Để sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông trên toàn quốc, BHXH Việt Nam đã tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai làm điểm 2 nhóm TTHC liên thông tại Hà Nam (ngày 12/4/2023) và Hà Nội (ngày 13/4/2023); đồng thời giao các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ đánh giá, rà soát quy trình thí điểm, đối chiếu với quy trình được ban hành kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT để hoàn thiện, ban hành quy trình, điều chỉnh, nâng cấp phần mềm (nếu cần), tổ chức tập huấn cho cán bộ của BHXH các tỉnh, thành phố...

Đối với nhiệm vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến hết ngày 17/4/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 104.405 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Về triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chip và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư, từ ngày 19/4 đến 21/4/2023, BHXH Việt Nam tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai Đề án 06 nói chung và tình hình triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT tại Quảng Bình, trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bình Dương. Qua khảo sát, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm, đề xuất phương án mở rộng triển khai trên toàn quốc…

Bên cạnh đó, nhằm phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, BHXH Việt Nam đã tham gia cùng Bộ Y tế xây dựng và ban hành Quyết định quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc CSDL quốc gia về bảo hiểm. Trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB cập nhật đầy đủ thông tin KCB vào CSDL quốc gia về bảo hiểm, BHXH Việt Nam đang cung cấp thử nghiệm API chia sẻ thông tin mà BHXH Việt Nam hiện có theo Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 cho Bộ Công an (thông qua C06) để cung cấp lên ứng dụng VNeID.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, ngày 6/3/2023, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 589/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế về việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, trong đó kiến nghị Bộ Y tế xây dựng lộ trình triển khai, đối tượng khai thác dữ liệu theo Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; đôn đốc tất cả các cơ sở KCB cung cấp đầy đủ dữ liệu theo các trường thông tin được quy định tại Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 theo lộ trình triển khai lên Cổng tiếp nhận dữ liệu (Hệ thống thông tin giám định BHYT).

Nhằm triển khai tích hợp, cung cấp DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngay trong những ngày đầu năm 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 49/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến "Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC" và Quyết định số 50/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC". Cùng ngày, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp DVC "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Tính đến hết ngày 17/4/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 69 hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện trực tuyến.

BHXH Việt Nam đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), trên cơ sở này, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai DVC "Giải quyết hưởng BHXH một lần". Đồng thời, BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ CSDL quốc gia về dân cư để triển khai DVC "Đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe (từ 28/12/2022) và Giấy chứng sinh, Giấy báo tử (từ 27/2/2023) và có các văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ GTVT để phối hợp thực hiện.

Để triển khai có hiệu quả việc liên thông dữ liệu, BHXH Việt Nam đã có các Công văn: Công văn số 25/BHXH-CNTT ngày 5/1/2023 và Công văn số 546/BHXH-CNTT ngày 1/3/2023 yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trưc thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở KCB trong quá trình triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phục vụ Đề án 06.

Ngày 22/3/2023, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn triển khai liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử cho các Sở Y tế, BHXH các tỉnh, thành phố và các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc, giúp hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, cũng như nắm rõ quy trình, cách thức thực hiện việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử; qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Ngày 3/4/2023, BHXH Việt Nam đã bổ sung hàm tra cứu dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử thông qua dịch vụ web và có Công văn số 907/BHXH-CNTT gửi Bộ Công an, Bộ Y tế để tích hợp phục vụ triển khai 2 nhóm TTHC liên thông.

Tính đến hết ngày 17/4/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận đề nghị phê duyệt gửi dữ liệu Giấy khám sức khỏe của 1.395 cơ sở KCB (đã phê duyệt 1.232); tiếp nhận tổng số 175.593 dữ liệu Giấy khám sức khỏe hợp lệ của 903 cơ sở KCB trên toàn quốc; 21.472 dữ liệu Giấy chứng sinh của 528 cơ sở KCB; 407 dữ liệu Giấy báo tử của 147 cơ sở KCB...

Thủy HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444