LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Liên Khối Thi đua ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 09/03/2023 11:41

Ngày 9/3, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các Khối Thi đua ngành BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam; cùng đại diện các đơn vị thành viên của các Khối Thi đua.

Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Nhiều kết quả nổi bật

Trong năm 2022, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức… Trong bối cảnh đó, các Khối Thi đua ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo BHXH Việt Nam để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ; tích cực tham gia, hưởng ứng phòng trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động. Đồng thời, nỗ lực, cố gắng cùng với các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ban Thực hiện chính sách BHXH; trao Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ và Trung tâm Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh trao Cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng các Khối Thi đua năm 2023. Bên cạnh đó, các đơn vị trong từng Khối Thi đua đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Theo đó, bám sát nội dung các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động, các đơn vị thành viên các Khối Thi đua đã ban hành văn bản, cụ thể hóa thành nội dung, chủ đề thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. 100% đơn vị đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua năm 2022 tại đơn vị; tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua năm 2022; thực hiện ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

Các đơn vị cũng chủ động tham mưu cho Lãnh đạo BHXH Việt Nam triển khai linh hoạt các giải pháp thích ứng với tình hình mới, để phát triển, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và đạt được những kết quả hết sức tích cực, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ đảm bảo đầy đủ, kịp thời, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống NLĐ; cũng như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân; đặc biệt giúp kiểm soát hiệu quả quỹ BHXH, BHYT...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; tập trung đổi mới phương pháp, cách thức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dựa trên rà soát hệ thống CSDL các phần mềm nghiệp vụ của Ngành để nhận diện các hành vi vi phạm, trục lợi chế độ, chính sách; những rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính ngành BHXH Việt Nam. Việc sử dụng kinh phí công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo khách quan; gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ với phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phục vụ chi trả kịp thời các chế độ; phù hợp với đặc thù tổ chức quản lý, hoạt động của ngành BHXH Việt Nam.

Công tác truyền thông tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp; cách thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, phù hợp; kết hợp hiệu quả giữa các hình thức truyền thông truyền thống với các hình thức truyền thông mới; đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Từ đó, nâng cao nhận thức và sự chủ động của các DN, người dân đối với chính sách BHXH, BHYT; thúc đẩy phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Hoạt động chăm sóc khách hành tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, được các tổ chức, DN, người dân đánh giá cao; góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, sự chung tay góp sức của các DN trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ.

Trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ban Thực hiện chính sách BHXH

Công tác cải cách TTHC luôn được chú trọng, đẩy mạnh; các TTHC thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa về quy trình, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, sửa đổi quy trình nghiệp vụ TTHC trên cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin giữa các CSDL, nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho việc phục vụ người dân, DN khi giao dịch với cơ quan BHXH. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tập trung, ưu tiên nguồn lực, quyết liệt đẩy mạnh triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác của Ngành, với mục tiêu phục vụ tốt nhất quyền lợi của DN, người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CCVC; tổ chức xét tiếp nhận vào viên chức tại một số cụm BHXH tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh các nước trên thế giới bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác; tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, tọa đàm với các đối tác quốc tế để tham vấn ý kiến, kinh nghiệm quốc tế về các nội dung đề xuất xây dựng, sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT.

Thi đua- động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhìn chung, công tác khen thưởng luôn được các Khối Thi đua quan tâm thực hiện kịp thời; quy trình bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện từ cơ sở, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, dân chủ và bám sát các quy định của Nhà nước và của Ngành. Đáng chú ý, chú trọng khen thưởng CCVC trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, khen thưởng các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ và Trung tâm Truyền thông

Năm 2022, các Khối Thi đua đã đề xuất Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể, Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho 5 tập thể, Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 3 tập thể. Công tác xây dựng, phát hiện nhân tố mới, biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước luôn được các Khối Thi đua ngành BHXH Việt Nam quan tâm, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt-việc tốt, góp phần tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, các Khối Thi đua đã xây dựng và giới thiệu nhiều tấm gương người tốt, việc tốt; đồng thời có 8 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nghiệp vụ được giới thiệu, đề xuất để báo cáo tại Hội nghị Tổng kết Liên Khối Thi đua…

Báo cáo tham luận "Phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Ngọc Huyến- Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán cho biết, Vụ luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là môi trường tốt nhất để xây dựng con người và tạo động lực phát triển. Công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị được thực hiện công bằng, công khai, qua đó tạo nên sự đồng thuận cao, thu hút được CCVC hưởng ứng, hăng hái thi đua, tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Đưa ra các giải pháp trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả, ông Lò Quân Hiệp- Vụ trưởng Vụ Thanh tra-Kiểm tra cho biết, Vụ luôn triển khai đồng bộ các giải pháp thi đua trong đơn vị. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ theo nhóm nhằm phát huy hiệu quả trong thực hiện công việc, đồng thời có những đánh giá thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ... Đồng thời, ông Lò Quân Hiệp đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường suy tôn các cá nhân, tập thể điển hình tại các hội nghị sơ kết, tổng kết; nghiên cứu bổ sung các quy định bình xét, đánh giá, xếp loại, phân loại thi đua cho tập thể theo quý nhằm tạo động lực thi đua giữa các tập thể với nhau. Ngoài ra, các đơn vị trong Khối Thi đua và giữa các Khối Thi đua cũng cần tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam đã biểu dương những kết quả và thành tích mà các Khối Thi đua cũng như từng đơn vị thành viên đạt được. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị tổng kết liên Khối Thi đua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ: “Trong khí thế thi đua toàn Ngành, việc tổ chức Hội nghị này thể hiện được sự hiệu quả, tiết kiệm, mang rõ nét tính chất thi đua; đồng thời cũng là kênh quan trọng trong phối hợp giữa các đơn vị trong từng khối và giữa các khối trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ gắn với công tác thi đua”.

Điểm lại những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, năm 2022, toàn Ngành đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành đánh giá cao và người dân, DN ngày càng tin tưởng, hài lòng. “Đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước của các Khối Thi đua. CCVC, NLĐ tại các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết để biến khó khăn, thách thức thành động lực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Nhận định tình hình trong nước cũng như thế giới sẽ còn tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2023, Tổng Giám đốc lưu ý các đơn vị cần phải đưa ra được các dự báo “từ sớm, từ xa”, trong đó tất cả các nhiệm vụ phải gắn liền với công tác thi đua, thi đua phải đi vào thực chất và trở thành động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị. “Với các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, quan trọng thì phải phát động phong trào thi đua gắn với chuyên môn; tăng cường phát động các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực, từng chuyên đề, tạo hiệu quả thi đua thiết thực”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị phải bám sát, triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua từ Trung ương đến địa phương, trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền trong thi đua thực hiện nhiệm vụ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Tiếp tục tổng kết bài học kinh nghiệm trong thi đua, khen thưởng cùng với dự báo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý; chú trọng xây dựng, phát hiện các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ để tạo ra động lực cùng phát triển.

Ngoài ra, cần tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, thực hiện khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên, khích lệ CCVC, NLĐ; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi. “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo từng cấp, từng đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua cần phải thực chất, tăng cường phát hiện nhân rộng các điển hình trong và ngoài Ngành, đặc biệt tại các cấp cơ sở, đến tuyến xã, các hội, đoàn thể, các cấp, đơn vị gắn bó với ngành BHXH, từ đó tạo ra sức lan tỏa lớn hơn trong thi đua, khen thưởng”- Tổng Giám đốc yêu cầu.

Thủy Hà

Hình ảnh các Khối Thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023:PortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Tập huấn phần mềm giám định BHYT theo quy trình mới

Sơn La: Chú trọng nhân rộng cách làm hay để phát triển BHXH, BHYT bền vững

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Cơ quan BHXH Việt Nam

Giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho lao động nữ

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh gửi Thư chúc mừng đoàn viên thanh niên ngành BHXH Việt Nam

2 người nguy kịch vì thực phẩm có vi khuẩn liên cầu lợn

TP.HCM: Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Điện Biên: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn chính sách BHXH, BHYT

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn triển khai liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử và giấy khám sức khoẻ lái xe

Góp sức trẻ xây đắp an sinh

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hơn 500 DN sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 32

“Gặp gỡ tháng 3” tại Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá tình hình và bàn giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023

Việt Nam quyết tâm chiến thắng bệnh lao

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Ông Lê Chí Thành được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter