LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phiên giải trình về tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 15/04/2023 21:50

Ngày 13/4, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Trọng Hưng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Phiên giải trình trực tiếp và kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc Phiên giải trình, ông Đỗ Trọng Hưng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong đời sống xã hội. Đồng thời cho biết, đối với Thanh Hóa, thời gian qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT trong các đơn vị, DN vẫn còn diễn ra với thời gian kéo dài và số tiền lớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ.

Ông Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại Phiên giải trình

Do đó, để Phiên giải trình đạt hiệu quả, ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo của BHXH tỉnh và của Đoàn khảo sát do Thường trực HĐND tỉnh thành lập; cũng như thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, đặt các câu hỏi sát, đúng để các cơ quan có trách nhiệm giải trình. Đối với những nội dung giải trình chưa rõ, cần tranh luận làm rõ đến tận cùng vấn đề, nhằm đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Tại Phiên giải trình, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề “nóng” liên quan đến tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Đáng chú ý, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như: Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT còn ít, hiệu quả chưa cao. Đến nay, tổ chức Công đoàn vẫn chưa thực hiện khởi kiện được đơn vị nào chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Thành phần tham gia và hoạt động của một số Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa hiệu quả…

Lãnh đạo Thường trực HĐND trình điều hành Phiên giải trình

Các đại biểu cũng đánh giá, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém chủ yếu do một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác BHXH, BHYT; cơ quan quản lý nhà nước về BHXH chưa chủ động thực hiện chức năng tham mưu cho chính quyền trong việc xử lý tình trạng này; ý thức của một bộ phận chủ SDLĐ còn thấp, thực hiện không nghiêm túc pháp luật BHXH, BHYT.

Trên cơ sở thảo luận, làm rõ kết quả, hạn chế, yếu kém, ông Đỗ Trọng Hưng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH, BHYT; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, nhất là chủ DN, HTX, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện các quy định của pháp luật BHXH, BHYT.

Đại diện BHXH tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại Phiên giải trình

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan BHXH, LĐLĐ, Công an và Thuế trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Thành lập các Đoàn Thanh tra liên ngành để thanh tra các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn, thời gian kéo dài để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị hành chính sự nghiệp để xảy ra tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; đưa tiêu chí đóng đúng, đóng đủ, kịp thời BHXH, BHYT vào chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xét các danh hiệu thi đua hằng năm.

Đối với Ban Chỉ đạo các cấp phải kiện toàn, củng cố lại với thành phần, cơ cấu đủ mạnh. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT.

Đại biểu thảo luận tại Phiên giải trình

Đối với BHXH tỉnh, cần chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp về tình hình đóng, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị, DN. Chủ động thống kê, rà soát những đơn vị, DN có số chậm đóng lớn để đề xuất giải pháp đôn đốc thu. Giao chỉ tiêu, phân công CCVC bám sát, đôn đốc các đơn vị, DN trích đóng BHXH, BHYT đúng quy định pháp luật.

BHXH tỉnh cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp đôn đốc thu; thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về chậm đóng, trốn đóng, gian lận BHXH, BHYT thì tập hợp hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an đánh giá sai phạm; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật…

Đại biểu thảo luận tại Phiên giải trình

Công an tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu các đơn vị, DN có hành vi gian lận, cố tình trốn đóng BHXH do cơ quan BHXH chủ trì tập hợp từ các đơn vị liên ngành và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở LĐ-TB&XH cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các DN vi phạm pháp luật BHXH. Chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định đối với các đơn vị, DN cố tình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Các đại biểu tham dự Phiên giải trình

Ngoài ra, ông Đỗ Trọng Hưng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan như: Sở KH-ĐT, Sở Y tế, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, LĐLĐ tỉnh; cũng như cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cấp ủy, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đáng chú ý, thông qua Phiên giải trình, các đại biểu đã có cái nhìn tổng quan về tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị, ngay sau Phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành kết luận; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; BHXH tỉnh; các đơn vị liên quan và 27 huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định lộ trình và phân công rõ trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả đạt được.

Nam HàPortalCatRight

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

PortalCatRight

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Khám xét hàng loạt phòng khám liên quan đến bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

ĐBQH Hoàng Đức Thắng: Cần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT đối với các cơ sở KCB

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngăn ngừa chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT: Nhiều giải pháp hiệu quả

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Vụ cấp khống GCN nghỉ việc hưởng BHXH ở Đồng Nai: Đã thu hồi về quỹ BHXH hơn 7,2 tỷ đồng

BHXH tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện Đề án 06

Tiến tới BHXH toàn dân từ bài học kinh nghiệm BHYT toàn dân

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Ngành BHXH Việt Nam kiên định với mục tiêu đặt ra trong năm 2023

Quyền và lợi ích của NLĐ luôn được đặt lên hàng đầu

Nhiều ĐBQH quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Ngành BHXH Việt Nam: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Bà Bùi Thúy Mai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Tăng lương là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Tạm giữ 18 người liên quan các phòng khám ở Đồng Nai bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter