BHXH tỉnh Lai Châu cần đi đầu trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Lai Châu cần đi đầu trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 24/03/2023 23:50

Ngày 24/3, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Lai Châu về giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lai Châu, trong năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thay đổi chính sách ảnh hưởng đến khoảng 25% người dân, nhưng BHXH tỉnh vẫn hoàn thành công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam giao, với 29.523 người tham gia BHXH bắt buộc, 7.540 người tham gia BHXH tự nguyện, 393.656 người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 82,1% dân số. Số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT chỉ chiếm 0,9% so với số phải thu.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 3 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Vì vậy, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia và số thu đều tăng, trong khi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT tiếp tục giảm...

Tại buổi làm việc, đại diện BHXH tỉnh Lai Châu, đại diện các phòng trực thuộc và BHXH cấp huyện đã nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, hiện toàn tỉnh có trên 21.000 lao động từ đủ 18 tuổi trở lên báo tạm vắng do di cư sang các tỉnh, thành phố khác để làm việc; đa số DN đang hoạt động tại địa phương sử dụng rất ít lao động (có trên 60% số DN sử dụng dưới 5 lao động)... Vì vậy, qua thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, số người tham gia BHXH trên địa bàn đạt kết quả không cao.

Việc mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu cũng gặp nhiều khó khăn, khi trên địa bàn chỉ có Bưu điện và một DN ngoài nhà nước tham gia. Hơn nữa, hiệu quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của tổ chức dịch vụ thu không đạt kỳ vọng của BHXH tỉnh. Ngoài ra, Lai Châu bị tác động lớn do thay đổi chính sách vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Mặc dù BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo và kiến nghị các chính sách hỗ trợ đóng, tuy nhiên địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí...

Nhiều khó khăn, thách thức được BHXH tỉnh nêu rõ tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, chia sẻ từ phía BHXH tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã đánh giá, thông tin thêm về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời, trực tiếp trao đổi làm rõ và giải đáp một số kiến nghị của BHXH tỉnh liên quan các lĩnh vực: Thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tháo gỡ vướng mắc liên quan chính sách BHYT; thanh tra, kiểm tra; ứng dụng CNTT và truyền thông…

Theo ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ, khó khăn lớn nhất của Lai Châu hiện nay là việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT- do điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế, địa bàn rộng, phức tạp, dân cư thưa thớt, phân bố không đồng đều. Vì vậy, BHXH tỉnh cần bám sát, linh hoạt triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác này. Bên cạnh đó, cần chú trọng mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tham mưu, đề xuất mời các đống chí lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh về làm việc tại các xã nhằm khích lệ, đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở.

Lãnh đạo Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ cũng gợi ý một số mô hình hay của nhiều địa phương để BHXH tỉnh có thể học tập, áp dụng trong công tác phát triển người tham gia như: Lập các tổ xung kích; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, nông dân); lựa chọn những nhóm đối tượng khó khăn nhất trên địa bàn để truyền thông, vận động, tham mưu chính sách hỗ trợ (như nhóm nông-lâm nghiệp không còn được NSNN hỗ trợ tham gia BHYT)...

Liên quan lĩnh vực BHYT, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT nhận định, do đặc thù địa bàn rộng, đi lại khó khăn, nên tuyến y tế cơ sở, tuyến xã của tỉnh đang phát huy hiệu quả cao. Chính vì vậy, BHXH tỉnh Lai Châu cần tăng cường phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng của tuyến này, để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Riêng về quy trình giám định BHYT mới vừa được BHXH Việt Nam tập huấn, ông Phúc lưu ý sẽ có một số khó khăn, vướng mắc ban đầu khi triển khai. Do đó, BHXH tỉnh cần tổ chức thông tin, tập huấn đến các cơ sở y tế để phối hơp thực hiện cho thông suốt, thuận lợi.

Ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ gợi ý một số cách làm hay

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BHXH tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, lãnh đạo Ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để BHXH tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Theo Tổng Giám đốc, Lai Châu là tỉnh còn rất nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng một nửa so với bình quân chung cả nước, chênh lệch giàu nghèo lớn, đồng bào DTTS chiếm hơn 90% dân số… Những điều này tác động rất lớn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT... “Với một tỉnh biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn, thì công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, ngành chúng ta cần phải nỗ lực đi đầu”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, BHXH tỉnh Lai Châu cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghị quyết của HĐND các cấp; cũng như giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, chủ động tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

BHXH tỉnh Lai Châu cũng cần nắm chắc, bám sát địa bàn để có các giải pháp truyền thông phù hợp, linh hoạt; tập trung vào các hình thức truyền thông trực tiếp, theo nhóm nhỏ trong cộng đồng, tổ chức các lễ ra quân; huy động, phát huy được vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản. Cần đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia, qua đó góp phần lan tỏa về vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Y tế tăng cường chất lượng KCB tại tuyến cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT để khắc phục khoảng cách, khó khăn trong đi lại.

Ngoài ra, theo Tổng Giám đốc, BHXH tỉnh Lai Châu cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các bộ phận và các cấp, để việc phân cấp, phân công nhiệm vụ được hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy hơn nữa tinh thần phục vụ.

Thanh HằngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444