Hải Dương: Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hải Dương: Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 04/04/2023 14:55

Sáng 4/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương họp đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương để chỉ đạo các sở, ban ngành; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, đã cụ thể hóa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT trong các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các ngành và các địa phương; chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể đến các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng độ bao phủ, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân. Ngoài ra, chú trọng chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải cách TTHC, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân, các cấp ủy, chính quyền cơ sở để kịp thời trao đổi, thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các giải pháp, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tiếp tục ký các chương trình, quy chế phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Với những nỗ lực trên, đến hết năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương có 423.055 người tham gia BHXH, đạt 45,49% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, về BHXH bắt buộc có 377.239 người tham gia; về BHXH tự nguyện có 45.816 người tham gia, tăng 2.647 người so với năm 2021; về BHYT có 1.763.224 người tham gia, tăng 38.668 người so với năm 2021 (riêng BHYT hộ gia đình có 442.859 người tham gia), đạt tỷ lệ bao phủ 91,75% dân số.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là việc điều chỉnh các chỉ tiêu phấn đấu và đề xuất giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 và những giai đoạn tiếp theo; tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT...

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trần Thị Hương- Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã đánh giá cao kết quả, sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị...

Cũng theo bà Trần Thị Hương, để chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cũng như sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Bà Hương cũng đề xuất một số nội dung như: Nên xem xét hỗ trợ thêm một phần cho người tham gia BHYT khi không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% từ NSNN; cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng cho các nhóm đối tượng để đạt tỷ lệ bao phủ trên địa bàn; điều chỉnh các chỉ tiêu đảm bảo đúng với thực tiễn...

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong việc góp phần bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và đời sống người dân. Chỉ rõ một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra, ông Hùng cho rằng, để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nhất là phát triển người tham gia BHXH, BHYT được hiệu quả, trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đặc biệt cần tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng giao BHXH tỉnh- đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo phương châm "rõ người, rõ việc"; rà soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; bổ sung quy chế làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Cùng với đó, kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đề nghị các chính sách hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, các sở, ban ngành, UBND các cấp và các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ công tác thông tin, truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và tạo sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phương DungPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444